Hopp til innhold

Meny

Risiko

 1. 6. Risiko og gevinster for informantene

  6. Risiko og gevinster for informantene Mennesker som observeres eller intervjues, blottstiller alltid noe av seg selv. Menneskers tale- og handlemåte er så tett knyttet til deres identitet at det ikke er mulig å skille fullstendig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 2. Å forutse atombomben

  Å forutse atombomben Har forskeren ansvar for hvordan forskningen deres blir brukt? spør Helene Ingierd i en kronikk i Aftenposten. Kronikk publisert på aftenposten.no, 12.1.2015  Les hele kronikken her: - Politikere kommer

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Å forutse atombomben/

 3. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 4. Hva sier filosofen?

  Hva sier filosofen? – Skjønnsutøvelse er ikke et mystisk og sært fenomen; det er noe som skjer hele tiden, hver og en av oss utøver skjønn daglig, sier Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i NESH. Han er spesialist på

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier filosofen?/

 5. Risiko og usikkerhet

  Risiko og usikkerhet Mange viktige avgjøreleser baseres på vitenskapelige risikovurderinger, der risiko er definert som ”sannsynlighet multiplisert med (alvorlighet av) konsekvens”. I en rekke konkrete situasjoner mangler imidlertid kunnskapen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Risiko og usikkerhet/

 6. Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko

  Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko Referat og foredrag ved forskningsetisk seminar i Bergen 4.- 5. oktober 2004 Innledere: Knut W. Ruyter, Forskningsetiske komiteer Matthias Kaiser, Forskningsetiske komiteer Ellen – Marie Forsberg,

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko/