Hopp til innhold

Meny

Risiko

 1. Å forutse atombomben

  Å forutse atombomben Har forskeren ansvar for hvordan forskningen deres blir brukt? spør Helene Ingierd i en kronikk i Aftenposten. Kronikk publisert på aftenposten.no, 12.1.2015  Les hele kronikken her: - Politikere kommer

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Å forutse atombomben/

 2. Hva sier filosofen?

  Hva sier filosofen? – Skjønnsutøvelse er ikke et mystisk og sært fenomen; det er noe som skjer hele tiden, hver og en av oss utøver skjønn daglig, sier Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i NESH. Han er spesialist på

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier filosofen?/

 3. 6. Risiko og gevinster for informantene

  6. Risiko og gevinster for informantene Mennesker som observeres eller intervjues, blottstiller alltid noe av seg selv. Menneskers tale- og handlemåte er så tett knyttet til deres identitet at det ikke er mulig å skille fullstendig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 4. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 5. Risiko og usikkerhet

  Risiko og usikkerhet Mange viktige avgjøreleser baseres på vitenskapelige risikovurderinger, der risiko er definert som ”sannsynlighet multiplisert med (alvorlighet av) konsekvens”. I en rekke konkrete situasjoner mangler imidlertid kunnskapen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Risiko og usikkerhet/

 6. Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko

  Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko Referat og foredrag ved forskningsetisk seminar i Bergen 4.- 5. oktober 2004 Innledere: Knut W. Ruyter, Forskningsetiske komiteer Matthias Kaiser, Forskningsetiske komiteer Ellen – Marie Forsberg,

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning i arbeidslivet - vurdering av risiko/