Hopp til innhold

Meny

Retningslinjer

 1. Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon

  Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon Er forskning på petroleum forskningsetisk forsvarlig? Det skal NENT uttale seg om i løpet av våren. Bredden i det etiske skjønnet kan være en vanskelig problemstilling, mener

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon/

 2. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 3. Lover og retningslinjer

  Lover og retningslinjer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/

 4. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Vancouveranbefalingene/

 5. Singapore Statement on Research Integrity

  Singapore Statement on Research Integrity The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, 21‐24 July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible conduct of

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Singapore Statement on Research Integrity/

 6. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016. Bestill gratis trykket utgave

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 7. Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger

  Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger 2013, Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger. Endret navn til Forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger i 2018. Nasjonalt

  /Aktuelt/Publikasjoner/Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger/

 8. Forskningsetiske retningslinjer

  Forskningsetiske retningslinjer Her finner du oversikt over både generelle og fag- og temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer. I tverrfaglige prosjekter, kan det være aktuelt å se til retningslinjer på flere

  /Forskningsetiske retningslinjer/

 9. Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!

  Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk! Grunnlaget for god forskningsskikk legges fra starten av studieløpet. Her kan de nye, generelle forskningsetiske retningslinjene være et nyttig verktøy, skriver Johanne Severinsen i et

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!/

 10. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 11. Medisin og helse

  Retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning Medisinsk og helsefaglig forskning er underlagt helseforskningsloven. I tillegg finner du her en rekke relevante etiske retningslinjer og veiledninger. Se også forskningsetiske retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/

 12. Forskning eller «helsehjelp»?

  Forskning eller «helsehjelp»? En utvikling mot genetisk tilbakemelding fra befolkningsstudier kan innebære en ikke-ønsket innføring av gen-screening, skriver Jacob Hølen i et debattinnlegg i Adresseavisen 9.10. Debattinnlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning eller «helsehjelp»?/

 13. Oviedokonvensjonen

  Oviedokonvensjonen Oviedokonvensjonen (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) ble opprettet i 1997 av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Oviedokonvensjonen/

 14. Klinisk utprøving av legemidler

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /

 15. CIOMS

  The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) er en NGO (”non-governmental organization”) etablert i samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon (WHO)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/CIOMS/

 16. Leder: Endring

  Endring I alle endringer ligger det muligheter. Noen setter pris på endring, andre vil at alt skal være som før. Selv er jeg en av dem som liker den forandringen som skjer gjennom årstidene. Akkurat nå er vi inne i de månedene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Leder: Endring/

 17. Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer?

  Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer? De nasjonale forskningsetiske komiteene ble opprettet i 1990, herunder en egen komité for natur-vitenskap og teknologi (NENT). I 2005 publiserte- NENT «Forskningsetiske retningslinjer for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Hvem kjenner forskningsetiske retningslinjer?/

 18. UNESCOs erklæring om det menneskelige genom

  UNESCOs erklæring om det menneskelige genom UNESCOs erklæring om det menneskelige genom er et av de første internasjonale virkemidler som UNESCOs og deretter FNs medlemsstater har samlet seg om, og som tar sikte på å gi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/UNESCOs erklæring om det menneskelige genom/

 19. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden. I dag kan ingen som arbeider med forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 20. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /

 21. Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

  Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi 2007 Etiske retningslinjer Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) NB! Erstattet av ny versjon i 2015. Bestill gratis trykket utgave Last

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi/