Hopp til innhold

Meny

Registerforskning

 1. Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Et nytt klima for personvern kan ramme forskning/

 2. EU vil stramme inn registerforskningen

  EU vil stramme inn registerforskningen Norge har flere meget gode registre – om blant annet helsa vår og sosiale forhold. Dette setter norsk registerforskning i en særstilling internasjonalt. Registerforskning er forskning på personopplysninger

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/EU vil stramme inn registerforskningen/

 3. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke det praktisk gjennomførbart. Tillit til registerforskningen er derfor avgjørende, skriver

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 4. Datatilsynet støtter forslaget

  Datatilsynet støtter forslaget Datatilsynet er positiv til EUs forslag om ny personvernforordning. Det ser ut til å innebære økt beskyttelsesgrad og dermed bedre rettsikkerhet knyttet til personverninteresser, mener seniorrådgiver

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Datatilsynet støtter forslaget/

 5. Registerforskning: Rammer - Utfordringer - Erfaringer

  Registerforskning: Rammer - Utfordringer - Erfaringer Velkommen til seminar om registerforskning 6. februar 2014 på Litteraturhuset i Oslo. Tid: 6. februar 2014, kl 10:00-15:30 Sted: Litteraturhuset i Oslo, Les oppsummering fra seminaret her

  /Aktuelt/Nyheter/Registerforskning: Rammer - Utfordringer - Erfaringer/

 6. Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning

  Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning Forslaget til ny EU-lovgiving om behandling av personopplysninger kan begrense mulighetene for forskning av stor samfunnsmessig nytte. Dette mener De nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning/

 7. Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på gangen når EU nå skal lage et nytt regelverk for personvern. Men reglene får store konsekvenser også for oss. Lee

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning/

 8. Reservasjonsregister for biologiske prøver

  Reservasjonsregister for biologiske prøver Et sentralt register hvor pasienter kan reservere seg mot at biologiske prøver tatt av dem som pasient blir brukt i forskning, er opprettet. Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (

  /Aktuelt/Nyheter/Reservasjonsregister for biologiske prøver/

 9. Reservasjonsregister

  Reservasjonsregister til ingen nytte? To år etter at det ble mulig å reservere seg mot at blodprøver eller andre prøver tatt av deg ved sykehusene blir brukt til forskning,er det bare 28 personer som har reservert seg. Ingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Reservasjonsregister/

 10. Registerforskning – gullgruve med utfordringer

  Registerforskning – gullgruve med utfordringer Norge er i en særstilling med sine detaljerte og grundige registre med informasjon om landets befolkning. Slike registre er verdifulle som kilder for forskningen og som grunnlag for politiske

  /Aktuelt/Nyheter/Registerforskning – gullgruve med utfordringer/