Hopp til innhold

Meny

Populærvitenskapelig formidling

  1. 45. Formidling og etterrettelighet

    45. Formidling og etterrettelighet Kravet om etterrettelighet er like strengt ved forskningsformidling som ved forskningspublisering. Vi kan ikke forvente at mottakeren av populærvitenskapelige framstillinger skal kunne etterprøve påstander

    /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/45. Formidling og etterrettelighet/

  2. Forskningsformidling

    Fordi forskning fyller ulike funksjoner, og siden forskeren også har et allment samfunnsansvar, bør formidling av forskning og deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter rutinemessig være en del av forskningsvirksomheten.  Institusjonene

    /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsformidling/