Hopp til innhold

Meny

Populærvitenskapelig formidling

 1. En utstilling om frihet ble en kamp om frihet

  En utstilling om frihet ble en kamp om frihet Kurator Lill-Ann Chepstow-Lusty har provosert med sin utstilling «Ja, vi elsker frihet». For henne ble utstillingen like mye en kamp om frihet som en utstilling om frihet. Mer forsiktighet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/En utstilling om frihet ble en kamp om frihet/

 2. Tid for god bok

  Tid for god bok Høsttid er årstid for innetid. da velger mange å sette seg i godstolen med bok og kanskje en kopp kaffe. Er man heldig, har man også peis med bjerkeved og sprakende ild. Bøker om forskning - krim eller fag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tid for god bok/

 3. Er forskningsetikk et "fy-ord"?

  Er forskningsetikk et "fy-ord"? Vi leser nesten hver dag i avisene: "Nyere forskning viser at …". Akkurat de ordene brukes ofte når nye vitenskapelige resultater skal presenteres. Innenfor akademia settes det høye

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Er forskningsetikk et "fy-ord"?/

 4. Mye står på spill

  Mye står på spill – Bryter museene med etikken, står mye på spill. Det mener Jostein Skurdal. Direktøren ved Stiftelsen Lillehammer museum har en lang karriere bak seg i universitets- og høyskolesektoren (UoH-sektoren).

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mye står på spill/

 5. Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave

  Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave Dette er tredje utgave av en lærebok som utkom første gang i 2000, skrevet av tre sentral personer i det medisinsk-etiske miljøet i Norge. Tekst: Bjørn

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave /

 6. Forskningsetikk på film

  Forskningsetikk på film Hvem kunne tro at det er mulig å vise tema som bias, fusk, miljøkatastrofe pga. forskning, etiske dilemma, etiske valg - for å nevne noe - på film? Om filmen: Dear Scientists Filmen henvender seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk på film/

 7. Formidling av forskning

  Formidling av forskning NRK sender igjen programmet Folkeopplysningen, som tar opp utbredte myter, misforståelser og navigering i meningsmangfoldet. Programmet synliggjør et behov for mer og bedre informasjon fra dem som har kunnskapen,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Formidling av forskning/

 8. 45. Formidling og etterrettelighet

  45. Formidling og etterrettelighet Kravet om etterrettelighet er like strengt ved forskningsformidling som ved forskningspublisering. Vi kan ikke forvente at mottakeren av populærvitenskapelige framstillinger skal kunne etterprøve påstander

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/45. Formidling og etterrettelighet/

 9. Forskningsformidling

  Fordi forskning fyller ulike funksjoner, og siden forskeren også har et allment samfunnsansvar, bør formidling av forskning og deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter rutinemessig være en del av forskningsvirksomheten.  Institusjonene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsformidling/