Hopp til innhold

Meny

Placebo

  1. Helsinkideklarasjonen

    Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

    /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

  2. Klinisk utprøving av legemidler

    Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

    /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /