Hopp til innhold

Meny

Placebo

 1. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 2. Forskere bryter etisk kontrakt

  Forskere bryter etisk kontrakt Når en forsker inngår et samarbeid med deltakere i kliniske forsøk, ligger det i avtalen at man blant annet er med for å fremskaffe ny kunnskap. Nå viser en studie gjort i England at bare 1

  /Aktuelt/Nyheter/Forskere bryter etisk kontrakt/

 3. Placebo- et eksempel

  Placebo- et eksempel [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Placebo- et eksempel/

 4. Klinisk utprøving av legemidler

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /

 5. Subutex og placebo

  Subutex og placebo [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Subutex og placebo/

 6. Et placebo på såret

  Et placebo på såret Ordet placebo betyr direkte oversatt ”narremedisin”. Innenfor medisinsk forskning er det knytte mange etiske dilemma til hvordan placebo blir brukt, ikke brukt – særlig i forhold til legemiddelutprøving. Det

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Et placebo på såret/

 7. Placebo

  Placebo Placebo som forskningsdesign brukes mest innen medisinsk forskning og spesielt i forhold til uttesting av legemidler. God vitenskapelig design innebærer da bruk av kontrollgrupper. Ofte vil en slik gruppe være ”placebogruppen”

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Placebo/