Hopp til innhold

Meny

Personvern

 1. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon om den enkelte person. Enkeltindividets «right to be forgotten», er kanskje det punktet som skaper mest debatt,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 2. Personvern og etikk, to sider av samme sak

  Personvern og etikk, to sider av samme sak "Ydmykhet for forskningens behov og samtidig sikre at lovverket og den enkeltes rettigheter blir overholdt." Det er nøkkelord for personvernombudet på Oslos største sykehus. Et

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Personvern og etikk, to sider av samme sak/

 3. Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Et nytt klima for personvern kan ramme forskning/

 4. Datatilsynet støtter forslaget

  Datatilsynet støtter forslaget Datatilsynet er positiv til EUs forslag om ny personvernforordning. Det ser ut til å innebære økt beskyttelsesgrad og dermed bedre rettsikkerhet knyttet til personverninteresser, mener seniorrådgiver

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Datatilsynet støtter forslaget/

 5. Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på gangen når EU nå skal lage et nytt regelverk for personvern. Men reglene får store konsekvenser også for oss. Lee

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning/

 6. Mye står på spill

  Mye står på spill – Bryter museene med etikken, står mye på spill. Det mener Jostein Skurdal. Direktøren ved Stiftelsen Lillehammer museum har en lang karriere bak seg i universitets- og høyskolesektoren (UoH-sektoren).

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mye står på spill/

 7. Personvern og etikk ikke samme sak

  Personvern og etikk ikke samme sak Noen ganger skulle jeg ønske jeg var jurist, sier samfunnsforsker Tilmann von Soest. – Lov og regelverk skal følges, ja, men jeg etterlyser den etiske debatten. Den blir borte blant alle

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 8. Mer følelser i museene utfordrer etikken

  Mer følelser i museene utfordrer etikken Norske museer skal fjerne seg fra de støvete glassmontrene og heller fortelle historier som berører publikum. – Dette kan være etisk utfordrende, mener kurator Kathrin Pabst. Det er slutt

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mer følelser i museene utfordrer etikken/