Hopp til innhold

Meny

Personvern

 1. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne skal beskyttes ved at forskeren lover at all informasjon skal behandles konfidensielt og anonymiseres ved publisering. Det er en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 2. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon om den enkelte person. Enkeltindividets «right to be forgotten», er kanskje det punktet som skaper mest debatt,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 3. Personvern og etikk, to sider av samme sak

  Personvern og etikk, to sider av samme sak "Ydmykhet for forskningens behov og samtidig sikre at lovverket og den enkeltes rettigheter blir overholdt." Det er nøkkelord for personvernombudet på Oslos største sykehus. Et

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Personvern og etikk, to sider av samme sak/

 4. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 5. Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Et nytt klima for personvern kan ramme forskning/

 6. Det er ikke størrelsen det kommer an på

  Det er ikke størrelsen det kommer an på - Størrelsen på datasettene er ikke det vesentlige, men om vi kan bearbeide dem, sier Anders Olof Larsson. Han innledet på et seminar om Big Data og etikk på Det Norske Videnskaps-akademi

  /Aktuelt/Nyheter/Det er ikke størrelsen det kommer an på/

 7. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 8. Personvern

  Personvern Opplysninger om personer som deltar i forskningsprosjekter skal behandles ”forsvarlig”, dvs. at opplysningene skal håndteres i samsvar med lover og regler, evt. også i samsvar med løfter som er gitt til den opplysningene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 9. Datatilsynet støtter forslaget

  Datatilsynet støtter forslaget Datatilsynet er positiv til EUs forslag om ny personvernforordning. Det ser ut til å innebære økt beskyttelsesgrad og dermed bedre rettsikkerhet knyttet til personverninteresser, mener seniorrådgiver

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Datatilsynet støtter forslaget/

 10. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 11. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat og regelverk og respekt for forskningssubjektene var noen av temaene da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 12. Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning

  Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning Forslaget til ny EU-lovgiving om behandling av personopplysninger kan begrense mulighetene for forskning av stor samfunnsmessig nytte. Dette mener De nasjonale forskningsetiske

  /Aktuelt/Nyheter/Ny personvernforordning kan hindre viktig registerforskning/

 13. Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på gangen når EU nå skal lage et nytt regelverk for personvern. Men reglene får store konsekvenser også for oss. Lee

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning/

 14. Mye står på spill

  Mye står på spill – Bryter museene med etikken, står mye på spill. Det mener Jostein Skurdal. Direktøren ved Stiftelsen Lillehammer museum har en lang karriere bak seg i universitets- og høyskolesektoren (UoH-sektoren).

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mye står på spill/

 15. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. Personopplysninger deles i tre hovedtyper: personidentifiserbare; avidentifiserte/pseudonyme; og anonyme opplysninger, hver

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 16. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 17. Personvern og etikk ikke samme sak

  Personvern og etikk ikke samme sak Noen ganger skulle jeg ønske jeg var jurist, sier samfunnsforsker Tilmann von Soest. – Lov og regelverk skal følges, ja, men jeg etterlyser den etiske debatten. Den blir borte blant alle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 18. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 19. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 20. Mer følelser i museene utfordrer etikken

  Mer følelser i museene utfordrer etikken Norske museer skal fjerne seg fra de støvete glassmontrene og heller fortelle historier som berører publikum. – Dette kan være etisk utfordrende, mener kurator Kathrin Pabst. Det er slutt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mer følelser i museene utfordrer etikken/