Hopp til innhold

Meny

Personopplysninger

 1. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon om personlige forhold konfidensielt. Materialet må vanligvis anonymiseres for å verne om privatlivets

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 2. Personvern og etikk, to sider av samme sak

  Personvern og etikk, to sider av samme sak "Ydmykhet for forskningens behov og samtidig sikre at lovverket og den enkeltes rettigheter blir overholdt." Det er nøkkelord for personvernombudet på Oslos største sykehus. Et

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Personvern og etikk, to sider av samme sak/

 3. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 4. Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Et nytt klima for personvern kan ramme forskning/

 5. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 6. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016. Bestill gratis trykket utgave

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 7. Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på gangen når EU nå skal lage et nytt regelverk for personvern. Men reglene får store konsekvenser også for oss. Lee

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning/

 8. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. Personopplysninger deles i tre hovedtyper: personidentifiserbare; avidentifiserte/pseudonyme; og anonyme opplysninger, hver

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 9. Personvern og etikk ikke samme sak

  Personvern og etikk ikke samme sak Noen ganger skulle jeg ønske jeg var jurist, sier samfunnsforsker Tilmann von Soest. – Lov og regelverk skal følges, ja, men jeg etterlyser den etiske debatten. Den blir borte blant alle

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 10. Personopplysningsloven

  Personopplysningsloven Personopplysningsloven gjelder behandling av personopplysninger som ikke omfattes av helseforskningsloven. Personopplysninger som innhentes og brukes i samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige prosjekter, omfattes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Personopplysningsloven/

 11. Er prosjektet mitt meldepliktig i henhold til personopplysningsloven?

  Må jeg søke for å samle inn/bruke personopplysninger?

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Ofte stilte spørsmål/Er prosjektet mitt meldepliktig i henhold til personopplysningsloven?/