Hopp til innhold

Meny

Persondata

 1. Nytt EU-regelverk på vei

  Nytt EU-regelverk på vei EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon om den enkelte person. Enkeltindividets «right to be forgotten», er kanskje det punktet som skaper mest debatt,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Nytt EU-regelverk på vei/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Et nytt klima for personvern kan ramme forskning/

 4. EU vil stramme inn registerforskningen

  EU vil stramme inn registerforskningen Norge har flere meget gode registre – om blant annet helsa vår og sosiale forhold. Dette setter norsk registerforskning i en særstilling internasjonalt. Registerforskning er forskning på personopplysninger

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/EU vil stramme inn registerforskningen/

 5. Taushetsplikt

  Taushetsplikt Forskeren møter spørsmål knyttet til taushetsplikt i to ulike sammenhenger. For det første vil slike spørsmål reises når det skal innhentes opplysninger fra kilder som selv har taushetsplikt. I slike

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Taushetsplikt/

 6. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. Personopplysninger deles i tre hovedtyper: personidentifiserbare; avidentifiserte/pseudonyme; og anonyme opplysninger, hver

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 7. Helseregistrene skal moderniseres

  Helseregistrene skal moderniseres Norges helseregistre er gode, men ikke gode nok. Hvor går veien videre? Og hvordan ivareta aktørene best mulig og samtidig legge til rette for forskning? Den nye direktøren ved Folkehelseinstituttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Helseregistrene skal moderniseres /

 8. Ansvar for individet foran staten

  Ansvar for individet foran staten Forskeren må prioritere individets sikkerhet og den akademiske friheten foran åpenhet og myndigheters krav om innsyn i forskningen. Denne balansegangen er en av flere utfordringer for forskere som skal

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ansvar for individet foran staten/