Hopp til innhold

Meny

Patent

 1. Patentkrig til topps

  Patentkrig til topps Lakseviruset Pancreas disease (PD), også kalt laksepest, gir laksen store plager. Norsk oppdrettsnæring lider store økonomiske tap. Et norsk legemiddelfirma mener de har utviklet en ny og bedre vaksine mot sykdommen.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Patentkrig til topps/

 2. Ensidig fokus på patenter

  Ensidig fokus på patenter Offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til gode, derfor må patenter brukes forsiktig. – Det er en urovekkende trend at store deler av ny kunnskap, både internasjonalt og i Norge, undergis ukritisk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Ensidig fokus på patenter /

 3. Patenter, forskningsetikk og annen etikk

  Patenter, forskningsetikk og annen etikk Last ned pdf av artikkelen her Hva er patent? Et patent gir enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt over en bestemt tidsperiode. Patentet gir med andre ord patentinnehaveren et konkurransefortrinn.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Patenter, forskningsetikk og annen etikk/

 4. Høringssvar om endringer i patentloven fra Patentnemnda

  Høringssvar om endringer i patentloven fra Patentnemnda Sendt Justis- og politidepartementet Lovavdelingen 28.08.2012 Last ned brevet som pdf (0,7 mb) Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnmenda) viser til høringsnotatet om endringer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om endringer i patentloven fra Patentnemnda/

 5. Patent

  Forskningsetikk og patenter Patentetikk er vanligvis betraktet som et samfunnsmessig og politisk spørsmål. Patenter nevnes for eksempel ikke direkte i de forskningsetiske retningslinjene. Men forskningsetiske spørsmål knyttet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Patent/

 6. Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering

  Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering 2008 Rapport Den etiske nemnda for patentsaker Bestill gratis trykket utgave Last ned rapporten som pdf I denne rapporten drøftes ulike etiske sider ved patentering,

  /Aktuelt/Publikasjoner/Patentnemnd uten portefølje? En analyse av etiske vurderinger ved patentering/

 7. Etisk nemnd kritisk til Patentstyret

  Etisk nemnd kritisk til Patentstyret Den etiske nemnda for patentsaker er kritisk til Patentstyret. I de 4 årene nemnda har eksistert, har Patentstyret bedt om nemndas råd én gang. Nemnda har nå utarbeidet en evaluering om etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Etisk nemnd kritisk til Patentstyret/

 8. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 9. Etisk nemnd for patentsaker

  Etisk nemnd for patentsaker (Patentnemnda) Den etiske nemnda for patentsaker, eller Patentnemnda, ble opprettet i 2008 for å vurdere etiske sider ved patentsøknader innen bioteknologi. Den etiske nemnda for patentsaker ble lagt til Den

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Etisk nemnd for patentsaker/

 10. Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess

  Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess Last ned pdf av artikkelen her Offentlig forskning og økonomisk suksess – går veien gjennom patentretten? Offentlig finansiert forskning leder ofte til nye og viktige oppdagelser

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Offentlig finansiert forskning og økonomisk suksess/

 11. Kontroversielle patenter bør etikkvurderes

  Kontroversielle patenter bør etikkvurderes Er det uproblematisk å ta patent på brokkoli? Hvem som helst bør kunne be om etikkvurdering av patenter, mener Patentnemnda. Dette skriver Etisk nemnd for patentsaker, eller Patentnemnda,

  /Aktuelt/Nyheter/Kontroversielle patenter bør etikkvurderes/

 12. EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller

  EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller Teknologier som gjør bruk av embryonale stamceller, kan man ikke ta patent på. Det sier dommen fra EU i forrige uke. Forskere sier at en konsekvens av dette

  /Aktuelt/Nyheter/EU-domstol sier nei til å ta patent på humane embryonale stamceller/

 13. Patent på Relaxin

  Patent på Relaxin [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Patent på Relaxin/