Hopp til innhold

Meny

Opphavsrett

 1. Patent

  Forskningsetikk og patenter Patentetikk er vanligvis betraktet som et samfunnsmessig og politisk spørsmål. Patenter nevnes for eksempel ikke direkte i de forskningsetiske retningslinjene. Men forskningsetiske spørsmål knyttet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Patent/

 2. Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

  Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Last ned pdf av artikkelen her Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk tilgang til det du har

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning/

 3. Dinosaurene som forsvant

  Dinosaurene som forsvant For 65 millioner år siden traff en meteor jorden. Da forsvant de svære dinosaurene. Det samme kan skje med de store forlagene som tjener seg rike på vitenskapelig publisering i vår tid. For nå

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Dinosaurene som forsvant/

 4. Medforfatterskap i medisin og helsefag

  Medforfatterskap i medisin og helsefag Forfatterskap er et av de mest omdiskuterte og kontroversielle emner i medisinsk forskningsetikk. Beskyldninger om uberettiget forfatterskap er den hyppigste årsak til undersøkelser om uredelighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i medisin og helsefag/

 5. Visuell uttrykksform

  Visuell uttrykksform Visuelle uttrykk har vært helt avgjørende i utviklingen av moderne forskning, fra 1500-tallet til i dag. Det meste av det vi kaller forskning foregår faktisk ved hjelp av visuelle midler. For mange er dette en

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Visuell uttrykksform/

 6. Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning Kan vi ha tillit til forskningsresultater som skriver seg fra oppdrag der en bruker har bestemt tema og betalt regningen? Vil forbindelsen til en oppdragsgiver svekke forskningens uavhengighet og føre til skjevheter i

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Oppdragsforskning/

 7. 36. Forskerens ansvar i forskningsprosjekter

  36. Forskerens ansvar i forskningsprosjekter Forskere som deltar i større forskningsprosjekter, har et medansvar for de prosjektene han eller hun er med på. Det bør gjøres klart hva den enkelte forskeren har bidratt med i

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/36. Forskerens ansvar i forskningsprosjekter/

 8. Open Access-publisering

  Open Access-publisering Bør vitenskapelige tidsskriftsartikler være åpent og fritt tilgjengelige på internett? Hvilke dilemmaer reises, og hvilke interesser berøres av spørsmålet om åpen tilgang til forskningen?

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Open Access-publisering /