Hopp til innhold

Meny

Oppdragsforskning

 1. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 2. Frykter forvridd forskning

  Frykter forvridd forskning Det har vært fokusert for mye på enkeltforskeres interessekonflikter. Nå bør vi ta et langt skritt tilbake og se på hvordan industripenger styrer hva vi leter etter, hvor vi leter og hvordan, sier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Frykter forvridd forskning/

 3. 34. Ulike typer forskning

  34. Ulike typer forskning Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sikre at forskningens finansiering og organisering ikke bryter med normene om åpen, etterrettelig og uavhengig forskning. Det er et overordnet forskningspolitisk

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/34. Ulike typer forskning/

 4. Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen

  Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen Vi må sikre at forskningen er forsvarlig, relevant og av høy kvalitet, skriver Nils Olav Refsdal og Johanne Severinsen i et innlegg i Afteposten. Innlegg publisert på aftenposten.no,

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Ny retning på forskningsfinansieringen/

 5. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 6. Problematisk oppdragsforskning?

  Problematisk oppdragsforskning? Forskningsinstituttet Nofima får kritikk for å være i lomma på oppdragsgiverne i rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Selv mener de politikere forsøker å diskreditere resultater

  /Aktuelt/Nyheter/Problematisk oppdragsforskning?/

 7. Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk

  Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler og instituttsektoren er involvert. Massemedia har avdekket uheldige sider ved denne forskningstypen, f.eks.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk/

 8. E. Oppdragsforskning (34-40)

  E. Oppdragsforskning (34-40) 34. Ulike typer forskning Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sikre at forskningens finansiering og organisering ikke bryter med normene om åpen, etterrettelig og uavhengig forskning. Det er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/

 9. Klinisk utprøving av legemidler

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /

 10. Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning Kan vi ha tillit til forskningsresultater som skriver seg fra oppdrag der en bruker har bestemt tema og betalt regningen? Vil forbindelsen til en oppdragsgiver svekke forskningens uavhengighet og føre til skjevheter i

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Oppdragsforskning/

 11. Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning: Konflikt og forskningsetikk Ny standardkontrakt Medieoppslag på tampen av 2010 satte oppdragsforskning på dagsorden. En oppdragsgiver skal ha forsøkt ‘å pynte på’ forskernes resultater. Det førte

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Oppdragsforskning/

 12. Oppdragsforskning: åpenhet, kvalitet, etterrettelighet

  Oppdragsforskning: åpenhet , kvalitet, etterrettelighet 2003 Rapport Sekretariatet, De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NENT, NESH) Bestill gratis trykket utgave Last ned pdf Prosjektet (utredningen) skal bidra til den offentlige

  /Aktuelt/Publikasjoner/Oppdragsforskning: åpenhet, kvalitet, etterrettelighet/