Hopp til innhold

Meny

Observasjon

 1. ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe

  ”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/”Netnografisk” undersøkelse av Facebook-gruppe/

 2. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 3. Usynlig teater

  Usynlig teater [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Usynlig teater/

 4. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Når man skal utføre forskning i samfunnsfag, humaniora, juss og teologi stilles man overfor særskilte forskningsetiske hensyn og krav som reises innefor disse fagområdene, så vel som

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 5. Ida, psykotisk pasient

  Ida, psykotisk pasient [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Ida, psykotisk pasient/

 6. Personer med psykisk lidelse

  Personer med psykisk lidelse Psykiske lidelser kan komme til uttrykk i et spenn fra mild angst og moderat depresjon til invalidiserende og omfattende problemer med realitetsbrist, vrangforestillinger og kontrolltap. Opplevelse av smerte og

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/