Hopp til innhold

Meny

Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

 1. Forskningsintegritet på tvers av grenser

  Forskningsintegritet på tvers av grenser Hvordan håndtere vitenskapelig uredelighet og brudd med god vitenskapelig praksis? 360 deltakere fra 45 land møttes for å diskutere mulige løsninger The World Conference on Research

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsintegritet på tvers av grenser/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 4. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /

 5. Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid

  Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid - En svært nyttig sjekkliste for alle typer samarbeidsprosjekter, sier Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, om The Montreal Statement on Research Integrity in

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid/

 6. Organisering i andre land

  Organisering i andre land Norden Utover USA har de nordiske landene vært tidlig ute med å etablere nasjonale ordninger for håndtering av vitenskapelig uredelighet - i første rekke innen medisin- og helseforskning. Det gjaldt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Organisering i andre land/

 7. Tverrnasjonalt samarbeid

  Tverrnasjonalt samarbeid ENRIO: European Network for Research Integrity Offices Sekretariatet for det norske granskingsutvalg er med i ett europeisk nettverk bestående av representanter for nasjonale ordninger i en rekke europeiske land.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Tverrnasjonalt samarbeid/