Hopp til innhold

Meny

Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

 1. Organisering i andre land

  Organisering i andre land Norden Utover USA har de nordiske landene vært tidlig ute med å etablere nasjonale ordninger for håndtering av vitenskapelig uredelighet - i første rekke innen medisin- og helseforskning. Det gjaldt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Organisering i andre land/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid

  Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid - En svært nyttig sjekkliste for alle typer samarbeidsprosjekter, sier Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, om The Montreal Statement on Research Integrity in

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid/

 4. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 5. Forskningsintegritet på tvers av grenser

  Forskningsintegritet på tvers av grenser Hvordan håndtere vitenskapelig uredelighet og brudd med god vitenskapelig praksis? 360 deltakere fra 45 land møttes for å diskutere mulige løsninger The World Conference on Research

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsintegritet på tvers av grenser/

 6. Tverrnasjonalt samarbeid

  Tverrnasjonalt samarbeid ENRIO: European Network for Research Integrity Offices Sekretariatet for det norske granskingsutvalg er med i ett europeisk nettverk bestående av representanter for nasjonale ordninger i en rekke europeiske land.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Tverrnasjonalt samarbeid/

 7. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /