Hopp til innhold

Meny

Militær forskning

 1. Stressforskning under langvarige militære operasjoner

  Stressforskning under langvarige militære operasjoner [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Stressforskning under langvarige militære operasjoner/

 2. Militær forskning

  Militær forskning Militær forskning kan om en ser det bredt innebefatte alt fra spørsmål om krig, konflikt og fred (årsaker til konflikt, veier ut av krig), til spørsmål av mer militærteknologisk karakter,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Militær forskning/

 3. Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer

  Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer Bryter forskning og utvikling av teknologi som kan brukes til militær overvåking med forskningsetiske retningslinjer? Og hvordan bør de som finansierer forskning vurdere

  /Aktuelt/Nyheter/Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer/

 4. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 5. «Project Coast» – Sør-Afrikas hemmelige forskningsprogram

  «Project Coast» – Sør-Afrikas hemmelige forskningsprogram Under apartheidregimet i Sør-Afrika ble det forsket på og utviklet store mengder kjemiske og biologiske våpen. Forskningsprogrammet «Project Coast»

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/«Project Coast» – Sør-Afrikas hemmelige forskningsprogram/

 6. Biometri

  Biometri Biometri er automatisert gjenkjennelse og identifisering av personer. Fingeravtrykk, ansikts-gjenkjenning, iris-skanning, ganglag og håndavtrykk er eksempler på biometriske teknologier. I fremtiden vil vi trolig se mer utstrakt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Biometri/