Hopp til innhold

Meny

Metode

 1. Deltagende observasjon

  Deltagende observasjon DELTAGENDE OBSERVASJON Forfatter: Katrine Fangen Forlag: Fagbokforlaget, 2. utgave Antall sider: 299 ISBN: 978-82-450-1001-5 Boka er først og fremst en lærebok, dernest en omfattende samling av erfaringer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/Deltagende observasjon/

 2. Metoder for etisk vurdering

  Metoder for etisk vurdering Når man skal gjøre etiske vurderinger anvender man alltid eksplisitt eller implisitt en metode. I noen tilfeller, for eksempel når offentlige komiteer foretar etiske vurderinger, er det viktig å være

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/

 3. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag

  Laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 2009. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag ISBN: 978-82-7682-059-1

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/

 4. Metoder og tilnærminger

  Metoder og tilnærminger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/

 5. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  Hvordan kan du vite om noe er sant? Veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister Forfatter: Tor Grenness 2. utgave. 2012, Cappelen Damm Akademisk  Antall sider: 234 sider  ISBN: 978-82-02-38279-7

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 6. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 7. Desepsjonsforskning

  Desepsjonsforskning Desepsjonsforskning, eller lureforskning, er i seg selv et etisk dilemma. Desepsjon, av engelsk ”deception” (”bedrag”) går i forskningen ut på at deltakerne ikke kan være fullstendig informert om hva studien går

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 8. Spørreundersøkelser

  Spørreundersøkelser Spørreundersøkelser (intervju-undersøkelser, surveyer, meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser stilles

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 9. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk kompetanse må innbefatte både faglig og forskningsmetodisk innsikt. Forskere har både stor

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 10. Biometri

  Biometri Biometri er automatisert gjenkjennelse og identifisering av personer. Fingeravtrykk, ansikts-gjenkjenning, iris-skanning, ganglag og håndavtrykk er eksempler på biometriske teknologier. I fremtiden vil vi trolig se mer utstrakt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Biometri/

 11. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/