Hopp til innhold

Meny

Menneskelige levninger

 1. Mer enn bare bein?

  Mer enn bare bein? Det er ikke likegyldig hva slags skjeletter man forsker på. Hvem de var, i hvilken tilstand de er i og hvordan de er samlet inn er med på å bestemme hvor etisk problematisk det er å forske på dem. Dette

  /Aktuelt/Nyheter/Mer enn bare bein?/

 2. Klimaendringer truer unike kulturminner

  Klimaendringer truer unike kulturminner Permafrost og tørt klima på Svalbard har bevart århundregamle fangstmannsgraver svært godt. Disse er viktige kilder til kunnskap om livet på denne tiden. Nå står gravene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Klimaendringer truer unike kulturminner/

 3. Be om råd fra Skjelettutvalget

  Be om råd fra Skjelettutvalget Her finner du skjema for etisk vurdering og veiledning til skjema på norsk og engelsk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Skjelettutvalget/Be om råd fra Skjelettutvalget/

 4. Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger

  Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger(Skjelettutvalget) har vært i arbeid siden januar 2008. Utvalget ble opprettet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger/

 5. Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains

  Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains Menneskelige levninger skal behandles med respekt, også i forskning. De fleste av oss har ønsker om hva som skal skje med vår egen kropp etter døden. Etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: ”More than just bones” – ethics and research on human remains/

 6. Skjeletter er ikke potteskår

  Skjeletter er ikke potteskår Sier forskning på gamle skjeletter like mye om oss som om dem? Både skjeletter og potteskår er vanlige typer arkeologisk materiale. Men mens potteskår gjerne brukes til å fortelle oss noe

  /Aktuelt/Nyheter/Skjeletter er ikke potteskår/

 7. Ethics and Burial Archaeology

  Ethics and Burial Archaeology Forfatter: Duncan Sayer En bok i serien: Duckworth Debates in Archaelogy London, 2010 Antall sider: 156 ISBN: 978-0-7156-3893-4 De døde er verken objekter eller materiell kultur. De var mennesker som oss selv.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Ethics and Burial Archaeology/