Hopp til innhold

Meny

Menneskelig biologisk materiale

 1. Forskningsansvarlig

  Forskningsansvarlig i hht. helseforskningsloven Helseforskningsloven samler bestemmelser fra flere tidligere lover, personopplysningsloven; helseregisterloven; pasientrettighetsloven; helsepersonelloven m.fl. De fleste bestemmelsene i loven er

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/Forskningsansvarlig/

 2. Menneskelig biologisk materiale

  Menneskelig biologisk materiale Medisinsk og helsefaglig forskning kan deles inn i tre hovedtyper: Forskning på mennesker, forskning på humant (menneskelig) biologisk materiale og forskning på personopplysninger. Forskning på

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelig biologisk materiale/

 3. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 4. HUNT databank - en Sareptas krukke

  HUNT databank - en Sareptas krukke Store mengder med helseopplysninger og biologisk materiale ligger lagret til bruk for forskere i databanken. HUNT har et stort ansvar i forhold til personvern og datasikkerhet. Hvordan kan det ha seg at et lite

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/HUNT databank - en Sareptas krukke/

 5. Oviedokonvensjonen

  Oviedokonvensjonen Oviedokonvensjonen (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) ble opprettet i 1997 av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Oviedokonvensjonen/

 6. Forskningsbiobanker

  Forskningsbiobanker En forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale. Denne artikkelen handler om etiske problemstillinger knyttet til medisinsk forskning, med vekt på store befolkningsundersøkelser, og innsamling, oppbevaring

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 7. Datadeling krever erfaring

  Datadeling krever erfaring Datadeling blir først en ressurs når premissene for flerbruk er lagt i forkant. Forskere og institusjoner har mye å hente i utvikling av slik kompetanse. – Vi har bred erfaring med empirisk forskning;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/