Hopp til innhold

Meny

Medisin

 1. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning World Medical Association (WMA) har nå sendt utkast til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 2. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk/

 3. Betaling av forskningsdeltakere

  Betaling av forskningsdeltakere Å betale eller på annet vis belønne mennesker som stiller seg til disposisjon for forskningen, er en praksis som har eksistert i mange år, ikke minst innenfor medisinsk forskning. Men det er fortsatt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Betaling av forskningsdeltakere/

 4. Forskning og folkemord

  Forskning og folkemord Bokomtale: Forskning og folkemord Forfatter: Øyvind Foss Forlag: sap, Scaninavian Academic Press Antall sider: 158 ISBN: 978-82-304-0102-6 Øyvind Foss, er dr. theol og gjesteprofessor i medisinsk etikk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Forskning og folkemord/

 5. Forskere bryter etisk kontrakt

  Forskere bryter etisk kontrakt Når en forsker inngår et samarbeid med deltakere i kliniske forsøk, ligger det i avtalen at man blant annet er med for å fremskaffe ny kunnskap. Nå viser en studie gjort i England at bare 1

  /Aktuelt/Nyheter/Forskere bryter etisk kontrakt/

 6. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag

  Laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 2009. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag ISBN: 978-82-7682-059-1

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/

 7. Komité for medisin og helsefag

  NEM - Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag NEM er rådgivende og koordinerende instans for de sju regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. NEM er i tillegg også klageinstans for prosjekter

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Komité for medisin og helsefag/

 8. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 9. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal of Epidemiology and Community Health finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om influensapandemien i

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 10. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 11. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 12. Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  En veiledning laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/

 13. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt. Lovforslaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 14. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere sitt offisielle standpunkt om åpen tilgang til resultatene av legemiddelutprøvinger. Det har lenge blitt uttrykt bekymring

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 15. - Også ”uønskede” resultater bør publiseres

  - Også ”uønskede” resultater bør publiseres Mindre enn halvparten av alle kliniske studier blir publisert. All Trials Campaign mener dette er et stort problem, og jobber for at alle kliniske studier skal registreres og publiseres. Helsepersonell

  /Aktuelt/Nyheter/- Også ”uønskede” resultater bør publiseres/

 16. Anonyme data og forskningsetikk

  Anonyme data og forskningsetikk Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data til medisinsk og helsefaglig forskning? Les Jacob Hølens

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Anonyme data og forskningsetikk/

 17. Medisin og helse

  Retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning Medisinsk og helsefaglig forskning er underlagt helseforskningsloven. I tillegg finner du her en rekke relevante etiske retningslinjer og veiledninger. Se også forskningsetiske retningslinjer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/

 18. Forskning eller «helsehjelp»?

  Forskning eller «helsehjelp»? En utvikling mot genetisk tilbakemelding fra befolkningsstudier kan innebære en ikke-ønsket innføring av gen-screening, skriver Jacob Hølen i et debattinnlegg i Adresseavisen 9.10. Debattinnlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskning eller «helsehjelp»?/

 19. Kliniske etikkomiteer

  Kliniske etikkomiteer (KEK) Kliniske etikk-komiteer (KEK) er tverrfaglige sammensatte komiteer med klinisk kompetanse og kompetanse i etikk. Det er pr. i dag etablert 38 kliniske etikk-komiteer ved norske helseforetak (Seksjon for medisinsk etikk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Kliniske etikkomiteer/

 20. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals. Retningslinjer utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). De fleste medisinske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Vancouveranbefalingene/

 21. Klinisk utprøving av legemidler

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /

 22. Historical Medical Photograps - bokomtale

  Historical Medical Photograps - bokomtale Forfatter: Laura Lindgren Utgiver: The College of Physicians of Philadelphia, 2007 Antall sider: 218 ISBN: 978-0-922233-28-1 For første gang omtaler vi i Forskningsetikk en fotobok. Den inneholder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Historical Medical Photograps - bokomtale/

 23. Forskningsbiobanker

  Forskningsbiobanker En forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale. Denne artikkelen handler om etiske problemstillinger knyttet til medisinsk forskning, med vekt på store befolkningsundersøkelser, og innsamling, oppbevaring

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 24. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område hvor det kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 25. Kommentar fra Legemiddelindustrien

  Kommentar fra Legemiddelindustrien Vi har snakket med Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustriforeningen. Hun arbeider med rammebetingelser for forskning og næringsutvikling på legemiddelområdet. Hva blir den største

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Kommentar fra Legemiddelindustrien/