Hopp til innhold

Meny

Mat

 1. Genmodifiserte organismer (GMO)

  Genmodifiserte organismer (GMO) Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr eller bakterier som på en ikke-naturlig måte har fått tilført nytt arvestoff som ofte er satt sammen fra ulike kilder. Et overordnet etisk spørsmål

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Genmodifiserte organismer (GMO)/

 2. Akrylamid i mediene

  Akrylamid i mediene [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.]

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Akrylamid i mediene/

 3. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle-forskning og utvikling av medisinske gentester til bruk av genmodifiserte planter, mikroorganismer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 4. Sultet for forskning

  Sultet for forskning Under andre verdenskrig deltok en gruppe menn i medisinske eksperimenter de færreste ville sagt seg villige til i dag. Disse mennene nektet å utføre krigshandlinger, men ville likevel gi et bidrag til samfunnet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-2/Sultet for forskning/

 5. Global matvaresikkerhet i perspektiv

  Global matvaresikkerhet i perspektiv – Noen ganger opplever du noe som setter dype spor, som ”gjør” noe med deg. Det skjedde med meg, sier den garvede etikkforskeren Matthias Kaiser etter et besøk i Bangladesh i forbindelse med et EU-prosjekt. -

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Global matvaresikkerhet i perspektiv/

 6. Forskningens etiske ansvar

  Forskningens etiske ansvar Mange forskere er enige om at vi blir nødt til å tenke nytt i forhold til hvordan vi produserer mat, og da både regionalt, nasjonalt og globalt. Eksisterende matproduksjoner er presset av flere faktorer. -

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2009-3-4/Forskningens etiske ansvar/