Hopp til innhold

Meny

Manglende samtykkekompetanse

 1. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 2. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig og kan i verste fall føre til skjevhet i forskningsresultater.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 3. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 4. Vi skal forske på sårbare grupper

  Vi skal forske på sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i forhold til å forske på sårbare grupper. Nå er regelen at det både er etisk riktig og viktig å forske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 5. Utviklingshemmede

  Utviklingshemmede Psykisk utviklingshemming benyttes som begrep hver gang det siktes til diagnosen. Utviklingshemning benyttes som begrep når det dreier seg om personen eller personene som har diagnosen. Det finnes relativt lite nyere norsk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Utviklingshemmede/

 6. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 7. Personer med psykisk lidelse

  Personer med psykisk lidelse Psykiske lidelser kan komme til uttrykk i et spenn fra mild angst og moderat depresjon til invalidiserende og omfattende problemer med realitetsbrist, vrangforestillinger og kontrolltap. Opplevelse av smerte og

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/