Hopp til innhold

Meny

Lover

 1. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 2. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 3. Lover og retningslinjer

  Lover og retningslinjer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/

 4. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt. Lovforslaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 5. Nasjonale lover og internasjonal forskning på stamceller

  Nasjonale lover og internasjonal forskning på stamceller [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Nasjonale lover og internasjonal forskning på stamceller/

 6. Varsling og etisk ansvar

  Noen ganger kan det oppstå konflikter mellom den enkelte forskeren og overordnete instanser eller personer. Dette er spesielt problematisk når konflikten oppstår fordi forskeren anser det som sin etiske plikt å fungere som varsler,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Varsling og etisk ansvar/

 7. Personopplysningsloven

  Personopplysningsloven Personopplysningsloven gjelder behandling av personopplysninger som ikke omfattes av helseforskningsloven. Personopplysninger som innhentes og brukes i samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige prosjekter, omfattes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Personopplysningsloven/