Hopp til innhold

Meny

Kvalitativ metode

 1. Etikk som linedans

  Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes med å balansere på line. Det gjelder at man ikke «faller ned», ikke gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Etikk som linedans/

 2. Veiledning for kvalitativ forskning

  Veiledning for kvalitativ forskning Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utgitt en veiledning for etisk vurdering av kvalitativ forskning innen komiteens fagområde. Utgangspunktet for veilederen er de

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning for kvalitativ forskning/

 3. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag

  Laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 2009. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag ISBN: 978-82-7682-059-1

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/

 4. Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK

  Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) 1. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for metoden og dens forhold til prosjektets problemstilling?

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK/

 5. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 6. Verdier i minnematerialet fra 22. juli

  Verdier i minnematerialet fra 22. juli 22. juli var en viktig hendelse i Norge. Dagen vil trolig bli en viktig del av norsk kollektivt minne. Sidsel Lied er en av forskerne som har arbeidet med minnematerialet. Torsdag 3. april presenterte hun

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Verdier i minnematerialet fra 22. juli/

 7. Plikter til besvær

  Plikter til besvær For å bekjempe kriminalitet må man vite noe om hvordan kriminalitet utvikles. Mange prosjekt på Politihøgskolen handler om akkurat dette; vanskelig forskning som utfordres både av lovverk og etikk.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Plikter til besvær/

 8. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. En medisiner som vil forske på menneskelig -samhandling, må finne det beste metodeverktøyet til oppgaven. På

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/

 9. En kamp mellom sympati og distanse

  En kamp mellom sympati og distanse Når forskere skal ut og få kunnskap om enslige, mindreårige asylsøkere, står de forskningsetiske utfordringene i kø. – Men vi kan ikke la det få stoppe forskningen, sier Hilde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/En kamp mellom sympati og distanse/

 10. Tviler seg fram

  Tviler seg fram Reelt, informert samtykke, er et krav. Men er det mulig å få til? Forskningssjef Anne Britt Djuve ved Fafo tviler. Djuve har i en årrekke forsket på innvandring og integrering. Men samtykke, dét synes hun

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tviler seg fram/

 11. Noe forskningsslitasje

  Noe forskningsslitasje l tross for koordinering av forskningen etter terroren 22. juli, er det en viss forskningsslitasje blant de berørte, mener psykiater Øivind Ekeberg ved Oslo Universitetssykehus. Dette viser at koordinering var svært

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Noe forskningsslitasje/

 12. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/