Hopp til innhold

Meny

Konfidensialitet

 1. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon om personlige forhold konfidensielt. Materialet må vanligvis anonymiseres for å verne om privatlivets

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 5. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 6. Forskningen får sin Vær Varsom-plakat

  Forskningen får sin Vær Varsom-plakat Med de nye generelle forskningsetiske retningslinjene får forskningen nå sin egen Vær Varsom-plakat, skriver Johanne Severinsen og Helene Ingierd i et innlegg i Aftenposten. Innlegg

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningen får sin Vær Varsom-plakat/