Hopp til innhold

Meny

Juss

 1. Leder: Endring

  Endring I alle endringer ligger det muligheter. Noen setter pris på endring, andre vil at alt skal være som før. Selv er jeg en av dem som liker den forandringen som skjer gjennom årstidene. Akkurat nå er vi inne i de månedene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Leder: Endring/

 2. Nye ansikter

  Nye ansikter De nasjonale forskningsetiske komiteene har forsterket sin juridiske kompetanse ved å ansette en ny jurist, og en av komiteene har fått ny sekretariatsleder. Annette Birkeland – jurist Mange lover og regler er med til å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Nye ansikter/

 3. Vi styrker sekretariatet med ny jurist

  Vi styrker sekretariatet med ny jurist Annette Birkeland er nyansatt jurist i sekretariatet. Hun skal gi juridisk bistand og jobbe med saksforberedelser og oppfølging av saker for alle komiteer og utvalg. Annette er utdannet jurist fra

  /Aktuelt/Nyheter/Vi styrker sekretariatet med ny jurist/

 4. Jussen kryper inn i etikken

  Jussen kryper inn i etikken «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken? Å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Jussen kryper inn i etikken/

 5. Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon

  Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon Er forskning på petroleum forskningsetisk forsvarlig? Det skal NENT uttale seg om i løpet av våren. Bredden i det etiske skjønnet kan være en vanskelig problemstilling, mener

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon/

 6. Hva sier juristen?

  Hva sier juristen? Hvordan resonnerer man i en komité når man skal vurdere hvilke etiske normer som skal brukes som grunnlag for vurdering av forskningsprosjekter? Mye av komiteenes arbeid ligger nettopp i denne prosessen, mener Jan Fridthjof

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva sier juristen?/

 7. Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken

  Hva er etisk skjønn? Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken? Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon Ordet «skjønn» Skjønn som begrep: dømmekraft, fornuft, forstand, forståelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken/

 8. Etikkopplæring satt i system

  Etikkopplæring satt i system Ikke alle vet at medisinsk forskning er strengt regulert i Norge. Nåløyet er en godkjenning fra en regional forskningsetisk komité. Alle komitémedlemmer har nå fått mulighet til en

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 9. Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016. Bestill gratis trykket utgave

  /Aktuelt/Publikasjoner/ Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/

 10. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Når man skal utføre forskning i samfunnsfag, humaniora, juss og teologi stilles man overfor særskilte forskningsetiske hensyn og krav som reises innefor disse fagområdene, så vel som

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/