Hopp til innhold

Meny

Juss

  1. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

    Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi Når man skal utføre forskning i samfunnsfag, humaniora, juss og teologi stilles man overfor særskilte forskningsetiske hensyn og krav som reises innefor disse fagområdene, så vel som

    /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

  2. Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora

    Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har fungert siden 1990. NESH har blant annet utarbeidet egne retningslinjer,

    /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora/