Hopp til innhold

Meny

Internett

 1. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon om personlige forhold konfidensielt. Materialet må vanligvis anonymiseres for å verne om privatlivets

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 2. La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere

  La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere Forkastelig og uetisk, mener kritikerne. Offentlig tilgjengelig informasjon, mener studentene som la ut dataene. Universitetet fraskriver seg ansvaret. Artikkel publisert på forskning.no, 20.

  /Aktuelt/Nyheter/2016/La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere/

 3. Internettforskning – hva er rett på nett?

  Internettforskning – hva er rett på nett? Hvilken rolle spille forskningsetikk på Internett hvor sosiale identiteter er flytende og våre forestillinger om skillet mellom offentlig og privat blir utfordret? Hva er rett på nett,

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Internettforskning – hva er rett på nett?/

 4. Kronikk: Forskerne ser deg

  Kronikk: Forskerne ser deg Må man be om lov fra ti tusen twitterbrukere før man kan forske på dem? spør Helene Ingierd og Hallvard Fossheim i denne kronikken. Kronikk publisert på forskning.no, 28.3.2015 På Internett

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Kronikk: Forskerne ser deg/

 5. Internet Research Ethics

  Internet Research Ethics Antologi, 2015. Hallvard Fossheim og Helene Ingierd (red.), Cappelen Damm Akademisk. Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet Research Ethics adresserer etiske

  /Aktuelt/Publikasjoner/Internet Research Ethics/

 6. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 7. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat og regelverk og respekt for forskningssubjektene var noen av temaene da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 8. Blogg og private tekster på Internett

  Blogg og private tekster på Internett - ikke til fri bruk for forsker Respekt for informantene og ivaretakelse av etiske verdier er forskers ansvar gjennom hele prosjektet; en godkjenning fra Norsk vitenskapelig datatjeneste (NSD) er ikke nok,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 9. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer En ny relasjonell identitet, flytende grenser mellom offentlig og privat og regelverk og respekt for forskningssubjektene var noen av temaene da NSD, NENT og NESH inviterte til dagskonferanse

  /Aktuelt/Nyheter/Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 10. Nettforskning og 22. juli

  Internettforskning og 22. juli Hvordan ivareta anonymitet og personvern når det går et uklart skille mellom offentlig og privat? Dette var ett av spørsmålene som ble diskutert på frokostmøtet ”Nettforskning og 22. juli”

  /Aktuelt/Nyheter/Nettforskning og 22. juli/

 11. Regelverket for Internett-forskning

  Regelverket for Internett-forskning: Ikke akkurat krystallklart Enorme datamengder blir en utfordring for flere enn forskere. Datatilsynet er forberedt på at det snart kommer en strøm av henvendelser om reglene for Internett-forskning.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Regelverket for Internett-forskning/

 12. Et annet privatliv

  Et annet privatliv Internett har endret privatlivet vårt. Få er i tvil om det. Men hvordan foregår endringen, og hvor langt kan forskere gå for å finne svar? Identiteten vår er i endring. Det er hovedbudskapet til

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Et annet privatliv/

 13. Barn i forskning - etiske dimensjoner

  Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn har samme moralske rett til å delta i forskning som voksne. Det er viktig at de beslutninger som får konsekvenser

  /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/

 14. Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett

  Oppdaterer retningslinjene for Internettforskning Ulike tilnærminger til Internett reiser vidt forskjellige etiske spørsmål for forskerne. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) lanserer

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Nye etiske retningslinjer for forskning på Internett/

 15. Internettbrukere og internettforskning

  Internettbrukere og Internettforskning ”Internettforskning” kan bety både forskning på Internett og forskning ved hjelp av Internett (Internett brukt som datakilde eller instrument på annen måte, selv om forskningens objekt ikke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Internettbrukere og internettforskning/

 16. Ny bok: Internet Research Ethics

  Ny bok: Internet Research Ethics Internettforskning utfordrer etablerte forskningsetiske normer og praksis. Antologien Internet Research Ethics løfter frem viktige etiske dilemmaer vi møter ved forskning på og med Internett. Internettboka

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny bok: Internet Research Ethics/

 17. Hva er Big data?

  Hva er Big data? Begrepet «Big data» brukes om mye og betydningen er vag. Even Westvang er et kjent navn i deler av Norges Internett-verden. Han er formgiver og utvikler og har siden 1995 stått bak tjenester som underskog.no og origo.no.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Hva er Big data?/