Hopp til innhold

Meny

Internasjonalt samarbeid

 1. EU vil stramme inn registerforskningen

  EU vil stramme inn registerforskningen Norge har flere meget gode registre – om blant annet helsa vår og sosiale forhold. Dette setter norsk registerforskning i en særstilling internasjonalt. Registerforskning er forskning på personopplysninger

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/EU vil stramme inn registerforskningen/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Faglig prioriterte områder i 2016: Interessekonflikter og vitenskapelig integritet

  Faglig prioriterte områder i 2018: Open science/åpen vitenskap, personvern og internasjonalt samarbeid Disse tre nært sammenhengende temaene, vil De nasjonale forskningsetiske komiteene  jobbe spesielt med i 2018. «Open

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder i 2016: Interessekonflikter og vitenskapelig integritet/

 5. Ny strategi for bioteknologi fra regjeringen

  Ny strategi for bioteknologi fra regjeringen Regjeringen har pekt ut retningen for Norges framtid som biotekland. Generelt lyse utsikter, mer etikk og mer av det vi allerede gjør i dag, preger strategien seks ministre har satt signaturen sin

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2012-1/Ny strategi for bioteknologi fra regjeringen/

 6. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /

 7. Medisinske fremskritt – også for barn

  Medisinske fremskritt – også for barn Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes i legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 8. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 9. Forskningsintegritet på tvers av grenser

  Forskningsintegritet på tvers av grenser Hvordan håndtere vitenskapelig uredelighet og brudd med god vitenskapelig praksis? 360 deltakere fra 45 land møttes for å diskutere mulige løsninger The World Conference on Research

  /Aktuelt/Nyheter/Forskningsintegritet på tvers av grenser/

 10. The ethics of research biobanking

  The ethics of research biobanking THE ETHICS OF RESEARCH BIOBANKING FORFATTERE: Jan Helge Solbakk, Søren Holm, Bjørn Hoffmann, red. FORLAG: Springer Verlag, 2009 ANTALL SIDER: 357 ISBN: 978-0-387-93871-4 Det som er annerledes

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/The ethics of research biobanking /

 11. Tverrnasjonalt samarbeid

  Tverrnasjonalt samarbeid ENRIO: European Network for Research Integrity Offices Sekretariatet for det norske granskingsutvalg er med i ett europeisk nettverk bestående av representanter for nasjonale ordninger i en rekke europeiske land.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Tverrnasjonalt samarbeid/

 12. Ulik praksis i Norden

  Ulik praksis i Norden Her er en kort oversikt over hvordan de nordiske landene arbeider med forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning: Norge Fikk i 1990 tre nasjonale komiteer for forskningsetikk, som skal dekke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Ulik praksis i Norden/