Hopp til innhold

Meny

Internasjonale retningslinjer

 1. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 2. Lover og retningslinjer

  Lover og retningslinjer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/

 3. Singapore Statement on Research Integrity

  Singapore Statement on Research Integrity The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, 21‐24 July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible conduct of

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Singapore Statement on Research Integrity/

 4. Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid

  Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid - En svært nyttig sjekkliste for alle typer samarbeidsprosjekter, sier Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, om The Montreal Statement on Research Integrity in

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid/

 5. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 6. Knoklenes verdi

  Knoklenes verdi - et møte mellom Sametinget og Skjelettutvalget Sametinget skal forvalte samisk skjelettmateriale. Samtidig skal Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger (Skjelettutvalget) gjøre etiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Knoklenes verdi/

 7. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 8. Vancouveranbefalingene

  Vancouveranbefalingene Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals. Retningslinjer utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). De fleste medisinske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Vancouveranbefalingene/

 9. Oviedokonvensjonen

  Oviedokonvensjonen Oviedokonvensjonen (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine) ble opprettet i 1997 av

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Oviedokonvensjonen/

 10. CIOMS

  The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) er en NGO (”non-governmental organization”) etablert i samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon (WHO)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/CIOMS/

 11. Tverrnasjonalt samarbeid

  Tverrnasjonalt samarbeid ENRIO: European Network for Research Integrity Offices Sekretariatet for det norske granskingsutvalg er med i ett europeisk nettverk bestående av representanter for nasjonale ordninger i en rekke europeiske land.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Internasjonalt om uredelighet/Tverrnasjonalt samarbeid/

 12. Nagoya-protokollen

  Nagoya-protokollen Nagoya-protokollen til konvensjonen om biologisk mangfold ble vedtatt på Partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold i Nagoya i Japan 29. oktober 2010. Formålet med protokollen er å bevare det biologiske

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nagoya-protokollen/

 13. UNESCOs erklæring om det menneskelige genom

  UNESCOs erklæring om det menneskelige genom UNESCOs erklæring om det menneskelige genom er et av de første internasjonale virkemidler som UNESCOs og deretter FNs medlemsstater har samlet seg om, og som tar sikte på å gi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/UNESCOs erklæring om det menneskelige genom/

 14. Uppsalakodeksen

  Uppsalakodeksen En gruppe forskere ved Uppsala universitetet står bak det vi i dag kaller Uppsalakodeksen. Den ble nedfelt i 1984. Forskerne, som var fra flere fagfelt: naturvitenskap, teknologi, medisin, samfunnsvitenskap, juss og teologi,

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Uppsalakodeksen/

 15. Ulik praksis i Norden

  Ulik praksis i Norden Her er en kort oversikt over hvordan de nordiske landene arbeider med forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning: Norge Fikk i 1990 tre nasjonale komiteer for forskningsetikk, som skal dekke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Ulik praksis i Norden/

 16. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /