Hopp til innhold

Meny

Informert samtykke

 1. Det skjøre samtykket

  Det skjøre samtykket Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 2. Etikk som linedans

  Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes med å balansere på line. Det gjelder at man ikke «faller ned», ikke gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Etikk som linedans/

 3. Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden

  Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier, viser fersk studie. Forskerne bak ønsker mer åpenhet

  /Aktuelt/Nyheter/Samtykker på barnas vegne – forstår ikke rekkevidden/

 4. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 5. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 6. La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere

  La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere Forkastelig og uetisk, mener kritikerne. Offentlig tilgjengelig informasjon, mener studentene som la ut dataene. Universitetet fraskriver seg ansvaret. Artikkel publisert på forskning.no, 20.

  /Aktuelt/Nyheter/2016/La ut sensitive persondata om 70 000 nettdatere/

 7. Temanummer: Barn i forskning

  Temanummer: Barn i forskning Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombina-sjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger forskere innen dette feltet møter. Det er bakgrunnen for at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Temanummer: Barn i forskning /

 8. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 9. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 10. Forskning på barns nettvaner

  Forskning på barns nettvaner - etisk utfordrende Forskning på Internettadferd stiller forskeren overfor flere dilemma; spesielt når mange av informantene er barn mellom 9 og 16 år. Det kommer klart fram i det store prosjektet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Forskning på barns nettvaner/

 11. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke det praktisk gjennomførbart. Tillit til registerforskningen er derfor avgjørende, skriver

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 12. Desepsjonsforskning

  Desepsjonsforskning Desepsjonsforskning, eller lureforskning, er i seg selv et etisk dilemma. Desepsjon, av engelsk ”deception” (”bedrag”) går i forskningen ut på at deltakerne ikke kan være fullstendig informert om hva studien går

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 13. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 14. Informert samtykke

  Informert samtykke Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 15. Plikter til besvær

  Plikter til besvær For å bekjempe kriminalitet må man vite noe om hvordan kriminalitet utvikles. Mange prosjekt på Politihøgskolen handler om akkurat dette; vanskelig forskning som utfordres både av lovverk og etikk.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Plikter til besvær/

 16. Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!

  Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk! Grunnlaget for god forskningsskikk legges fra starten av studieløpet. Her kan de nye, generelle forskningsetiske retningslinjene være et nyttig verktøy, skriver Johanne Severinsen i et

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!/

 17. En kamp mellom sympati og distanse

  En kamp mellom sympati og distanse Når forskere skal ut og få kunnskap om enslige, mindreårige asylsøkere, står de forskningsetiske utfordringene i kø. – Men vi kan ikke la det få stoppe forskningen, sier Hilde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/En kamp mellom sympati og distanse/

 18. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by på etiske utfordringene i kvalitative forskningsprosjekter. Det er også på dette området det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 19. Tviler seg fram

  Tviler seg fram Reelt, informert samtykke, er et krav. Men er det mulig å få til? Forskningssjef Anne Britt Djuve ved Fafo tviler. Djuve har i en årrekke forsket på innvandring og integrering. Men samtykke, dét synes hun

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tviler seg fram/

 20. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene til helseforskningsloven. Forskningsetikk ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 21. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt. Lovforslaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 22. Nye retningslinjer for forskning på barn

  Nye retningslinjer for forskning på barn ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere

  /Aktuelt/Nyheter/Nye retningslinjer for forskning på barn/

 23. Barn

  Barn Det nærmer seg jul og de aller fleste av oss kommer til å se skinnende barneøyne – enten hos egne barn, barnebarn eller barn hos venner. Vi forbinder julen med glade barn. Men ikke alle barn er glade. Foto: Trond Isaksen Noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 24. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken VG «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale, men det er VGs dekning

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/

 25. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/