Hopp til innhold

Meny

Helsinkideklarasjonen

 1. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning World Medical Association (WMA) har nå sendt utkast til revisjon av Helsinkideklarasjonen ut på høring til de nasjonale legeforeningene. Helsinkideklarasjonen er etiske

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter En ny studie publisert i Journal of Epidemiology and Community Health finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om influensapandemien i

  /Aktuelt/Nyheter/Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter/

 4. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen (engelsk fulltekst) Etiske prinsipper for medisinsk forskning som omfatter mennesker. Utarbeidet av Verdens legeforening. Sist revidert oktober 2013. Se Den norske legeforeningens nettsider for norsk oversettelse av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Helsinkideklarasjonen/

 5. Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn

  Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn Vi må definere hvilken rolle Norge skal ta, hvilken posisjon vi har tenkt å ha i kampen mot sykdommer. Det handler rett og slett om å være med og ta ansvar for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Pediatriforordningen – trygge og dokumenterte legemidler til barn/

 6. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 7. WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres

  WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres WHO ber offentligheten om hjelp til å formulere sitt offisielle standpunkt om åpen tilgang til resultatene av legemiddelutprøvinger. Det har lenge blitt uttrykt bekymring

  /Aktuelt/Nyheter/WHO: Alle resultater av legemiddelstudier må rapporteres/

 8. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert Medisinsk forskning reguleres av flere lover og regler, blant annet er det internasjonale dokumentet Helsinkideklarasjonen styrende for de etiske vurderinger av all medisinsk forskning hvor mennesker

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 9. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store deler av verden. I dag kan ingen som arbeider med forskningsetikk unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/