Hopp til innhold

Meny

Helseforskningsloven

 1. Forskningsansvarlig

  Forskningsansvarlig i hht. helseforskningsloven Helseforskningsloven samler bestemmelser fra flere tidligere lover, personopplysningsloven; helseregisterloven; pasientrettighetsloven; helsepersonelloven m.fl. De fleste bestemmelsene i loven er

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/Forskningsansvarlig/

 2. Helseforskningsloven vedtatt

  Helseforskningsloven vedtatt Helseforskningsloven er nå vedtatt av Stortinget. Lovens formål er et enklere regelverk for forskere og færre instanser å forholde seg til. Vedtaket medfører utvidete oppgaver for De regionale

  /Aktuelt/Nyheter/Helseforskningsloven vedtatt/

 3. Barn og unge må få bestemme mer

  Barn og unge må få bestemme mer I dag må barn og unge under 16 år ha foresattes samtykke for å kunne delta i spørreundersøkelser. Dette er uhensiktsmessig og kan i verste fall føre til skjevhet i forskningsresultater.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Barn og unge må få bestemme mer/

 4. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom Forskere ved Norges idrettshøgskole forsker på mennesker og i stor grad på menneskers helse. Men for mange av prosjektene er det ingen som vil vurdere om forskningen de gjør,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 5. Nå kan du søke i NEMs vedtak

  Nå kan du søke i NEMs vedtak Vi lanserer nå en ny side for søk i vedtak fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Den nye søkesiden vil gi alle som er opptatt av medisinsk og helsefaglig

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Nå kan du søke i NEMs vedtak/

 6. Veiledning til helseforskningsloven

  Veiledning til helseforskningsloven Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til helseforskningsloven, som nå er tilgjengelig på nett. Veilederen er ordnet tematisk, og kommenterer og presiserer sentrale bestemmelser

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning til helseforskningsloven/

 7. Bedre opplæring skal sikre enhetlig forvaltning av Helseforskningsloven

  Bedre opplæring skal sikre enhetlig forvaltning av Helseforskningsloven - Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, forteller Anne Cathrine Beckstrøm etter det første innføringskurset for nye og gamle REK-medlemmer. Regionale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Komité for medisin og helsefag/Koordinering og kvalitetssikring av REKs arbeid/Bedre opplæring skal sikre enhetlig forvaltning av Helseforskningsloven/

 8. Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?

  Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven? Helseforskningsloven omfatter i dag ikke all medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, kun den som har som formål å ”skaffe til veie ny kunnskap om sykdom og helse”. Lovfortolkning

  /Aktuelt/Nyheter/Innenfor eller utenfor Helseforskningsloven?/

 9. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt. Lovforslaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 10. Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper

  Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper (saksnr. 2010/73) Brevet som PDF-fil (0,6 MB) Bakgrunn: Saken gjelder en henvendelse fra SINTEF 5.2 2010 til NEM vedrørende spørsmål

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Spørsmål vedrørende helseforskningsloven og presiseringer av sentrale begreper/

 11. Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken

  Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken VG «avslørte» 21. mai at rettsmedisinere forsket på organer fra 700 barn – uten samtykke. Saken ble presentert som en forskningsskandale, men det er VGs dekning

  /Aktuelt/Nyheter/Debattinnlegg: Presseetikken kom til kort, ikke forskningsetikken/