Hopp til innhold

Meny

Granskning

  1. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

    Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget har utarbeidet et skjema for å melde inn mistanker om vitenskapelig uredelighet. Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med å

    /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/

  2. Jussen kryper inn i etikken

    Jussen kryper inn i etikken «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken? Å

    /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Jussen kryper inn i etikken/

  3. Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

    Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller

    /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning/

  4. Like utenpå, ulike inni

    Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

    /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

  5. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

    Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

    /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

  6. Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk?

    Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk? Spørsmålet diskuteres i Sverige. Slik ordningen er der i dag, kan en forsker bli «dømt» av selve utdanningsinstitusjonen. Den anklagede forsker har ingen rett til å

    /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk?/

  7. Varslerfunksjoner

    Varslerfunksjoner Hva bør man gjøre dersom man oppdager fusk i forskningen? Dette er et betydelig etisk dilemma og samfunnet har et reelt behov for at noen melder fra om fusk. Varsleren risikerer å ende opp som en svarteper. Skal

    /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Varslerfunksjoner/