Hopp til innhold

Meny

Granskning

 1. Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

  Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning/

 2. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 3. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

  Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget har utarbeidet et skjema for å melde inn mistanker om vitenskapelig uredelighet. Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med å

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/

 4. Jussen kryper inn i etikken

  Jussen kryper inn i etikken «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken? Å

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Jussen kryper inn i etikken/

 5. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 6. Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk?

  Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk? Spørsmålet diskuteres i Sverige. Slik ordningen er der i dag, kan en forsker bli «dømt» av selve utdanningsinstitusjonen. Den anklagede forsker har ingen rett til å

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Hvordan straffe forskningsfusk?/

 7. Varslerfunksjoner

  Varslerfunksjoner Hva bør man gjøre dersom man oppdager fusk i forskningen? Dette er et betydelig etisk dilemma og samfunnet har et reelt behov for at noen melder fra om fusk. Varsleren risikerer å ende opp som en svarteper. Skal

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Varslerfunksjoner/