Hopp til innhold

Meny

Granskingsutvalget

 1. Uttalelse i sak om publiseringsomfang for tidligere forsker ved Universitetet i Agder

  Sak om publiseringsomfang for tidligere forsker ved Universitetet i Agder Les hele uttalelsen Granskingsutvalget har etter anmodning fra Universitetet i Agder, behandlet en sak om mulig vitenskapelig uredelighet knyttet til en tidligere ansatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse i sak om publiseringsomfang for tidligere forsker ved Universitetet i Agder/

 2. Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

  Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Forskningsetiske enheter/Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning/

 3. Like utenpå, ulike inni

  Like utenpå, ulike inni De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut. Forskjellen mellom landene er overraskende stor, mener Krista Varantola,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Like utenpå, ulike inni/

 4. Granskingsutvalgets metoder

  Granskingsutvalgets metoder KOMMENTAR: Granskingsutvalget skal behandle enhver sak selvstendig ut fra all informasjon som foreligger. Rapporter fra sakkyndige er bare én del av helheten. Av jurist Annette Birkeland og kommunikasjonsrådgiver

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Granskingsutvalgets metoder/

 5. Granskingsutvalget

  Granskingsutvalget - Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning Utvalget skal være en nasjonal ressurs for institusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere for behandling av saker om uredelighet i forskning og et supplement til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/

 6. Jussen kryper inn i etikken

  Jussen kryper inn i etikken «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken? Å

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Jussen kryper inn i etikken/

 7. Forskningsetikk mer enn bare kakepynt

  Forskningsetikk mer enn bare kakepynt De nasjonale forskningsetiske komiteene har for første gang fått en direktør. Han vil gjøre forskningsetikk til en mest mulig integrert del i all forskning. Ikke en glasur som man pliktskyldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Forskningsetikk mer enn bare kakepynt/

 8. Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS

  Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS Les hele uttalelsen Saken gjelder spørsmålet om to ansatte ved NLA Høgskolen AS har opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS/

 9. Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken /

 10. Nytt Granskingsutvalg oppnevnt

  Nytt Granskingsutvalg oppnevnt Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nytt Granskingsutvalg. Ny leder er jussprofessor Ragna Aarli fra UiB. Aarli uttrykker at hun takket ja til vervet fordi hun mener Granskingsutvalget kan være viktig for

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Nytt Granskingsutvalg oppnevnt/

 11. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

  Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget for redelighet i forskning har utarbeidet et skjema for å melde inn saker til utvalget. Skjemaet skal gjøre det enklere både for innsender og utvalg,

  /Aktuelt/Nyheter/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/