Hopp til innhold

Meny

God vitenskapelig praksis

 1. Eit vatnskilje for reproduserbar forsking?

  Eit vatnskilje for reproduserbar forsking? Dei siste åra har kritiske gjennomgangar vist at det ofte er umogeleg å reprodusere sentrale studier, til dømes innanfor kreftforsking. APPE The Association for Practical and Professional

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Eit vatnskilje for reproduserbar forsking?/

 2. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 3. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 4. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

  Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget har utarbeidet et skjema for å melde inn mistanker om vitenskapelig uredelighet. Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med å

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/

 5. Singapore Statement on Research Integrity

  Singapore Statement on Research Integrity The Singapore Statement on Research Integrity was developed as part of the 2nd World Conference on Research Integrity, 21‐24 July 2010, in Singapore, as a global guide to the responsible conduct of

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Singapore Statement on Research Integrity/

 6. Fusk og plagiering

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Fusk og plagiering/

 7. Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!

  Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk! Grunnlaget for god forskningsskikk legges fra starten av studieløpet. Her kan de nye, generelle forskningsetiske retningslinjene være et nyttig verktøy, skriver Johanne Severinsen i et

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!/

 8. IT-tiltak for god vitenskapelig praksis

  IT-tiltak for god vitenskapelig praksis Mange kjente ikke forskningsetiske retningslinjer, og mange ønsket ikke å avgi et løfte om å følge etiske retningslinjer. Dette er noen av funnene i evaluering av et prøveprosjekt

  /Aktuelt/Nyheter/IT-tiltak for god vitenskapelig praksis/

 9. How Professors Think

  How Professors Think How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment Forfatter: Michèle Lamont 2009, Harvard University Press, Cambridge, MA. Antall sider: 330 Michèle Lamont er professor i sosiologi ved Harvard

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/How Professors Think/

 10. Vil endre insentivstrukturen

  Vil endre insentivstrukturen Det er noe grunnleggende galt med dagens forskningssystem, hevder Elizabeth Iorns, som står bak The Reproducibility Initiative. Hun mener nøkkelen til bedre forskning er systemer for å belønne reproduserbare

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Vil endre insentivstrukturen/

 11. Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations

  Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations The Montreal Statement is the One outcome of the 3rd World Conference on Research Integrity, held in Montreal 5.-8- May 2013. The statement offers guidance on

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations /