Hopp til innhold

Meny

Genetikk

  1. Hvem er jeg som individ?

    Hvem er jeg som individ? Hvor kommer jeg fra, hvem er mine forfedre? Dét er spørsmål som mange stiller seg. Med ny genteknologi kan man tilsynelatende komme mye nærmere et svar – raskt. Men hva betyr dette for hvordan vi forstår

    /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Hvem er jeg som individ?/

  2. Nytt nummer av Forskningsetikk

    Nytt nummer av Forskningsetikk Barn i forskning er tema i årets siste utgave av Forskningsetikk. Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombinasjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger

    /Aktuelt/Nyheter/Nytt nummer av Forskningsetikk/

  3. Genetisk forskning på barn

    Genetisk forskning på barn Temaet er presentert i boken «Barn i forskning» med en artikkel skrevet av Arvid Heiberg og Dag Erik Undlien, avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus. Forskningsetikk presenterer her konklusjonen

    /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Genetisk forskning på barn/

  4. Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?

    Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge? For en fullsatt sal på Litteraturhuset presenterte Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM) sine nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i medisinsk

    /Aktuelt/Nyheter/2016/Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?/

  5. Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

    Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning. Dette sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning -

    /Aktuelt/Nyheter/Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner/

  6. Forskning eller «helsehjelp»?

    Forskning eller «helsehjelp»? En utvikling mot genetisk tilbakemelding fra befolkningsstudier kan innebære en ikke-ønsket innføring av gen-screening, skriver Jacob Hølen i et debattinnlegg i Adresseavisen 9.10. Debattinnlegg

    /Aktuelt/Nyheter/Forskning eller «helsehjelp»?/

  7. Lange linjer for forskningsetikken

    Lange linjer for forskningsetikken Forskningsmeldingen: Bio- og nanoteknologi, genetikk, urfolksrelaterte temaer, forskning på sosiale medier og Internett fremheves som områder der forskningsetikk er spesielt viktig. - Dette er temaer

    /Aktuelt/Nyheter/Lange linjer for forskningsetikken/

  8. Barn i forskning - etiske dimensjoner

    Barn i forskning - etiske dimensjoner Antologi, 2013. Hallvard Fossheim, Jacob Hølen, Helene Ingierd (red.). Barn har samme moralske rett til å delta i forskning som voksne. Det er viktig at de beslutninger som får konsekvenser

    /Aktuelt/Publikasjoner/Barn i forskning - etiske dimensjoner/