Hopp til innhold

Meny

Føre var-prinsippet

 1. Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?

  Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå? Torsdag 23. oktober debatterte representanter fra universitetene, Statoil, Forskningsrådet, student- og forskergrupper hvordan NENTs uttalelse om petroleumsforskning bør

  /Aktuelt/Nyheter/Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?/

 2. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 3. Olje på komitébordet

  Olje på komitébordet Knapt noen tidligere uttalelse fra forskningsetiske komiteer i Norge har vakt så mye oppmerksomhet som den som kom fra NENT i juni. På nyåret henvendte rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Olje på komitébordet/

 4. Klima

  Klima Klimaproblemet, det vil si det at menneskeskapte utslipp av klimagasser som for eksempel CO2 forsterker den naturlige drivhuseffekten, er blitt kalt vår tids største utfordring. Det hjelper lite å løse andre utfordringer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Klima/

 5. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 6. Risiko og usikkerhet

  Risiko og usikkerhet Mange viktige avgjøreleser baseres på vitenskapelige risikovurderinger, der risiko er definert som ”sannsynlighet multiplisert med (alvorlighet av) konsekvens”. I en rekke konkrete situasjoner mangler imidlertid kunnskapen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Risiko og usikkerhet/

 7. Stråling: Hva vet vi og hvor føre var bør vi være?

  Stråling: Hva vet vi og hvor føre var bør vi være? Ekspertutvalget for helseskader av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett har nettopp lagt frem sin rapport. Vi inviterer til debatt på

  /Aktuelt/Nyheter/Stråling: Hva vet vi og hvor føre var bør vi være?/