Hopp til innhold

Meny

Fritt samtykke

 1. Etikk som linedans

  Etikk som linedans Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes med å balansere på line. Det gjelder at man ikke «faller ned», ikke gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Etikk som linedans/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  Generelle forskningsetiske retningslinjer Utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene i 2014, som en inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn, også for de som ikke selv er forskere. Forskning er av stor betydning –

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 4. Medisineren om samtykke

  Medisineren om samtykke Når forskere ber om en bit av kroppen din, og det er en risiko for at du kan dø av denne forskningen, da bør du i det minste bli skikkelig informert på forhånd, mener professor Pål Gulbrandsen. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Medisineren om samtykke/

 5. Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?

  Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke? Mye av forskningen er basert på et informert og frivillig samtykket. Men noen ganger er ikke det praktisk gjennomførbart. Tillit til registerforskningen er derfor avgjørende, skriver

  /Aktuelt/Nyheter/Kronikk: Når kan forskning skje uten samtykke?/

 6. Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin

  Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin Kopper var en av de mest fryktede sykdommene i verden. Den var meget smittsom. De få som overlevde, satt igjen med grufulle arr. Forsøkene som førte til det vi i dag kaller vaksine, og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Uetiske eksperimenter ga livsviktig medisin/

 7. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 8. Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!

  Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk! Grunnlaget for god forskningsskikk legges fra starten av studieløpet. Her kan de nye, generelle forskningsetiske retningslinjene være et nyttig verktøy, skriver Johanne Severinsen i et

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Skap bevissthet om forskningsetikk!/

 9. En kamp mellom sympati og distanse

  En kamp mellom sympati og distanse Når forskere skal ut og få kunnskap om enslige, mindreårige asylsøkere, står de forskningsetiske utfordringene i kø. – Men vi kan ikke la det få stoppe forskningen, sier Hilde

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/En kamp mellom sympati og distanse/

 10. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  Barn og samtykke – hva sier norsk rett? Barn skal ikke inkluderes i forskningsprosjekt mot deres vilje. Det står i forarbeidene til helseforskningsloven. Forskningsetikk ønsker å presentere de viktigste rettsprinsipper i forhold

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 11. Samtykke

  Samtykke Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 12. Ansvar for den enkelte

  Ansvar for den enkelte Forskeren må forholde seg til at det enkelte menneske gjør krav på rett til å verne om livsrom og personlig integritet. Det er en rett som ikke alle har samme evne og mulighet til å ivareta. Forskeren

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/