Hopp til innhold

Meny

Fremgangsmåter

 1. Metoder for etisk vurdering

  Metoder for etisk vurdering Når man skal gjøre etiske vurderinger anvender man alltid eksplisitt eller implisitt en metode. I noen tilfeller, for eksempel når offentlige komiteer foretar etiske vurderinger, er det viktig å være

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/

 2. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag

  Laget av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 2009. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag ISBN: 978-82-7682-059-1

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/

 3. Metoder og tilnærminger

  Metoder og tilnærminger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/

 4. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 5. Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap

  Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap Kongen Tutankhamun ble ikke myrdet. Ny teknologi har vist at han trolig døde av malaria. Gammelt materiale gir unik kunnskap, som utfordrer etikken både i valg av metoder, og hvordan funnene blir

  /Aktuelt/Nyheter/Nye forskningsmetoder gir ny kunnskap/

 6. Metode: Scenario-verksted

  Metode: Scenario-verksted Et scenario-verksted varer vanligvis i en til to dager og kan deles inn i tre faser: 1) En kritisk analytisk fase, der deltakerne får presentert ulike scenarier som de skal ta stilling til 2) En visjonær fase,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Metode: Scenario-verksted/

 7. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk kompetanse må innbefatte både faglig og forskningsmetodisk innsikt. Forskere har både stor

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/