Hopp til innhold

Meny

Foster

 1. Genmodifiserte organismer (GMO)

  Genmodifiserte organismer (GMO) Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr eller bakterier som på en ikke-naturlig måte har fått tilført nytt arvestoff som ofte er satt sammen fra ulike kilder. Et overordnet etisk spørsmål

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Genmodifiserte organismer (GMO)/

 2. Embryo, stamcelle og foster

  Embryo, stamcelle og foster Sentralt i forskningsetikken står prinsippet om at man ikke må bruke mennesket utelukkende som et middel for forskningen. Det er en krenkelse av menneskets verd. Men har et befruktet egg menneskeverd? Eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 3. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle-forskning og utvikling av medisinske gentester til bruk av genmodifiserte planter, mikroorganismer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 4. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område hvor det kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/