Hopp til innhold

Meny

Foster

 1. Genmodifiserte organismer (GMO)

  Genmodifiserte organismer (GMO) Genmodifiserte organismer (GMO) er planter, dyr eller bakterier som på en ikke-naturlig måte har fått tilført nytt arvestoff som ofte er satt sammen fra ulike kilder. Et overordnet etisk spørsmål

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Genmodifiserte organismer (GMO)/

 2. Embryo, stamcelle og foster

  Embryo, stamcelle og foster Sentralt i forskningsetikken står prinsippet om at man ikke må bruke mennesket utelukkende som et middel for forskningen. Det er en krenkelse av menneskets verd. Men har et befruktet egg menneskeverd? Eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 3. Bioteknologi og genteknologi

  Bioteknologi og genteknologi Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle-forskning og utvikling av medisinske gentester til bruk av genmodifiserte planter, mikroorganismer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 4. Embryoets moralske status - etisk ansvar for et embryo

  Embryoets moralske status - etisk ansvar for et embryo - Et humant embryo er for meg en organisme av arten homo sapiens, altså et menneskeliv, som vi har et etisk ansvar for. Dette livet er så verdifullt at jeg mener vi ikke har rett til

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2007-1/Embryoets moralske status - etisk ansvar for et embryo/

 5. Medisin og helsefag

  Medisin og helsefag Forskningsetikk for medisin og helsefag dekker et bredt og viktig felt. Det er det eneste område hvor det kreves forhåndsgodkjenning av en uavhengig Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 6. Trenger kunnskap, men forskning stoppes

  Trenger kunnskap, men forskning stoppes I dag tar mellom 50 og 60 prosent av alle gravide norske kvinner en tidlig ultralydsun-dersøkelse av fosteret de bærer på. Men når forskere ved NTNU ønsker å forske på bruk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Trenger kunnskap, men forskning stoppes/

 7. Jukset i eget tidsskrift

  Jukset i eget tidsskrift Fødselslegen Dr. Malcolm Pearce publiserte i 1994 to artikler som var ren løgn. Kvinnen, som skulle ha født en vellykket viste seg å være 84 år gammel og død på det gitte tidspunktet!

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2006-4/Jukset i eget tidsskrift/

 8. Inklusjon av kvinner

  Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning Kjønn som variabel i all medisinsk forskning. Retningslinjer utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2001. Bakgrunn Det er i økende grad blitt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Inklusjon av kvinner/