Hopp til innhold

Meny

Forsøkspersoner

 1. Personvern

  Personvern Opplysninger om personer som deltar i forskningsprosjekter skal behandles ”forsvarlig”, dvs. at opplysningene skal håndteres i samsvar med lover og regler, evt. også i samsvar med løfter som er gitt til den opplysningene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personvern/

 2. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte deltakeren. [4] Beskyttelse av forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 3. Forskningsetisk sjekkliste

  Forskningsetisk sjekkliste Listen oppsummerer det som Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) anser er viktigst å avklare i forbindelse med et forskningsprosjekt. NB! Sjekklisten er under revisjon. 1.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk sjekkliste/

 4. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 5. Klinisk utprøving av legemidler

  Retningslinjer for vurdering av post-marketing studier. Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2005. Klinisk utprøving av legemidler

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Klinisk utprøving av legemidler /

 6. Inklusjon av kvinner

  Retningslinjer for inklusjon av kvinner i medisinsk forskning Kjønn som variabel i all medisinsk forskning. Retningslinjer utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, 2001. Bakgrunn Det er i økende grad blitt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Inklusjon av kvinner/