Hopp til innhold

Meny

Forskrifter

 1. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 2. Veiledning til helseforskningsloven

  Veiledning til helseforskningsloven Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet en veileder til helseforskningsloven, som nå er tilgjengelig på nett. Veilederen er ordnet tematisk, og kommenterer og presiserer sentrale bestemmelser

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning til helseforskningsloven/

 3. Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

  Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale Felles høringssvar sendt til

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående høring om forskrift for uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) og lov om endring av naturmangfoldloven om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale/

 4. Beskyttelse av dyr i forskning

  En del naturvitenskapelig-teknologisk forskning involverer dyr. Det er akseptert at også dyr er moralske objekter som fortjener respekt. Dyrevelferd tjener som samlekategori for en rekke moralske hensyn overfor dyr.[5] Forskning angår

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av dyr i forskning/

 5. Helseforskningsloven

  Helseforskningsloven Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) ble vedtatt 20.6. 2008. Loven trådte i kraft 1.7.2009. Samme dag ble forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning vedtatt. Lovforslaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 6. Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr

  Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr Høringsuttalelse sendt Mattilsynet 21.12.2012 Last ned høringsuttalelsen her (pdf, 1mb) Introduksjon Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høring: Utkast til ny forskrift om bruk av forsøksdyr/