Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikkloven

 1. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 2. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom Forskere ved Norges idrettshøgskole forsker på mennesker og i stor grad på menneskers helse. Men for mange av prosjektene er det ingen som vil vurdere om forskningen de gjør,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 3. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

  Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget har utarbeidet et skjema for å melde inn mistanker om vitenskapelig uredelighet. Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med å

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/

 4. Etikkopplæring satt i system

  Etikkopplæring satt i system Ikke alle vet at medisinsk forskning er strengt regulert i Norge. Nåløyet er en godkjenning fra en regional forskningsetisk komité. Alle komitémedlemmer har nå fått mulighet til en

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 5. Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016

  Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016 — Institusjonene har et ansvar for å veilede og undervise alle sine studenter og ansatte som forsker, på en slik måte at de gjøres i

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016/

 6. 5 råd for en god forskningsetikklov

  5 råd for en god forskningsetikklov Det er synd at Kunnskapsdepartementets brede ambisjon ikke blir fulgt opp i praksis. Her er våre forslag til forbedringer av forskningsetikkloven, skriver vi i et innlegg i Forskerforum. Innlegg publisert

  /Aktuelt/Nyheter/2015/5 råd for en god forskningsetikklov/

 7. Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken

  Hva er etisk skjønn? Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken? Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon Ordet «skjønn» Skjønn som begrep: dømmekraft, fornuft, forstand, forståelse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken/

 8. Leder: Endring

  Endring I alle endringer ligger det muligheter. Noen setter pris på endring, andre vil at alt skal være som før. Selv er jeg en av dem som liker den forandringen som skjer gjennom årstidene. Akkurat nå er vi inne i de månedene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Leder: Endring/

 9. Om Granskingsutvalget

  Om Granskingsutvalget Utvalget skal være en nasjonal ressurs for institusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere for behandling av saker om uredelighet i forskning, og et supplement til lokalt behandlingsapparat. Hovedansvaret for redelighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Om Granskingsutvalget/