Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikkloven

 1. Veileder for Granskingsutvalgets arbeid

  Veileder for Granskingsutvalgets arbeid Utarbeidet av Kunnskapsdepartementet 27.06.07 Innledning Dette dokumentet skal være en veileder for arbeidet i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Veileder for Granskingsutvalgets arbeid/

 2. Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet

  Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet Granskingsutvalget har utarbeidet et skjema for å melde inn mistanker om vitenskapelig uredelighet. Skjemaet er foreløpig tilgjengelig i word-utgave mens det arbeides med utvikle

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Skjema for å melde mistanke om vitenskapelig uredelighet/

 3. Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016

  Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016 — Institusjonene har et ansvar for å veilede og undervise alle sine studenter og ansatte som forsker, på en slik måte at de gjøres i

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Ny forskningsetikklov, interessekonflikter og uredelighet på Forskningsetisk forum 2016/

 4. Faste oppgaver for De nasjonale forskningsetiske komiteene

  Faste oppgaver for De nasjonale forskningsetiske komiteene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet desember 2014. Dokumentet omtaler i hovedtrekk organisasjonen og de faste oppgaver til virksomheten De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faste oppgaver for De nasjonale forskningsetiske komiteene/

 5. Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom Forskere ved Norges idrettshøgskole forsker på mennesker og i stor grad på menneskers helse. Men for mange av prosjektene er det ingen som vil vurdere om forskningen de gjør,

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom /

 6. Etikkopplæring satt i system

  Etikkopplæring satt i system Ikke alle vet at medisinsk forskning er strengt regulert i Norge. Nåløyet er en godkjenning fra en regional forskningsetisk komité. Alle komitémedlemmer har nå fått mulighet til en

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Etikkopplæring satt i system/

 7. Forskningsetikkloven

  Forskningsetikkloven Lov av 23. februar 2017 om organisering av forskningsetisk arbeid, trådte i kraft 1. mai 2017. Den erstatter den tidligere forskningsetikkloven fra 2007. Formålet med loven er å bidra til at forskning i offentlig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Forskningsetikkloven/

 8. 5 råd for en god forskningsetikklov

  5 råd for en god forskningsetikklov Det er synd at Kunnskapsdepartementets brede ambisjon ikke blir fulgt opp i praksis. Her er våre forslag til forbedringer av forskningsetikkloven, skriver vi i et innlegg i Forskerforum. Innlegg publisert

  /Aktuelt/Nyheter/2015/5 råd for en god forskningsetikklov/

 9. Om Granskingsutvalget

  Om Granskingsutvalget Utvalget skal være en nasjonal ressurs for institusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere for behandling av saker om uredelighet i forskning og et supplement til lokalt behandlingsapparat.   Hovedansvaret for redelighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Granskingsutvalget/Om Granskingsutvalget/

 10. Leder: Endring

  Endring I alle endringer ligger det muligheter. Noen setter pris på endring, andre vil at alt skal være som før. Selv er jeg en av dem som liker den forandringen som skjer gjennom årstidene. Akkurat nå er vi inne i de månedene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Leder: Endring/

 11. Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken

  Hva er etisk skjønn? Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken? Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon Ordet «skjønn» Skjønn som begrep: dømmekraft, fornuft, forstand, forståelse

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2014-1/Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken/