Hopp til innhold

Meny

Forskning og samfunn

 1. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av normer, verdier og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere forskningsvirksomhet. Dette inkluderer forskningens sannhetsforpliktelse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 2. Forskning og folkemord

  Forskning og folkemord Bokomtale: Forskning og folkemord Forfatter: Øyvind Foss Forlag: sap, Scaninavian Academic Press Antall sider: 158 ISBN: 978-82-304-0102-6 Øyvind Foss, er dr. theol og gjesteprofessor i medisinsk etikk

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Forskning og folkemord/

 3. Debatt: Hvem tar ansvar?

  Debatt: Hvem tar ansvar? Kristin Asdal og DN leser NENTs uttalelse skjevt om de leser den som et «forsøk på å stoppe petroleumsforskning» og som et «nei til kunnskap», slik det fremgår i innlegg 24. juni og

  /Aktuelt/Nyheter/Debatt: Hvem tar ansvar?/

 4. NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning

  NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning Det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskning hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås. Dette er konklusjonen

  /Aktuelt/Nyheter/NENTs forskningsetiske vurdering av petroleumsforskning/

 5. Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet

  Forskning kan ha omfattende helse-, samfunnsmessige eller økologiske konsekvenser. Det er derfor viktig at forskeren ikke neglisjerer usikkerhet og risiko som ofte følger med når forskning blir praktisk og konkret, og at beslutningstakere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Usikkerhet, risiko og føre-var-prinsippet/

 6. Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer

  I alle samfunn finnes det et mangfold av kunnskapsformer. Yrkes- og profesjonsutøvere så vel som lekfolk har ulike former for <i>erfaringsbasert</i> kunnskap. Individer og lokalsamfunn kan besitte spesifikk <i>lokalkunnskap.

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forholdet mellom forskning og andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer/

 7. Plikter til besvær

  Plikter til besvær For å bekjempe kriminalitet må man vite noe om hvordan kriminalitet utvikles. Mange prosjekt på Politihøgskolen handler om akkurat dette; vanskelig forskning som utfordres både av lovverk og etikk.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Plikter til besvær/

 8. Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar?

  Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar? Fredag 28. oktober møttes Olje- og energiminister Tord Lien, NTNU-rektor Gunnar Bovim, studentpolitikere og forskere til debatt på Sentralen.

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningssamarbeid med omstridte aktører: Har forskningsinstitusjonene et selvstendig ansvar?/

 9. Forskningens forpliktelser overfor samfunnet

  De tre første retningslinjene summerer forskningens forpliktelser overfor samfunnet: Forskningens forpliktelser overfor samfunnet 1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen. Forskere og forskningsinstitusjoner

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningens forpliktelser overfor samfunnet/

 10. Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning

  Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning Har den forskningsetiske komiteen (NENT) blandet seg oppi noe den ikke har noe med? Reaksjonene på oljeetikk-uttalelsen fra NENT har vært mange og de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Reaksjonene på NENTs forskningsetiske vurdering av norsk petroleumsforskning/

 11. Big data utfordrer forskningen

  Big data utfordrer forskningen Stadig mer av ditt og andres liv foregår på nettet. For forskere er det viktig å forstå dette livet. Men hvordan skal de klare det? Du mener noe på Facebook. Du kjøper noe i en nettbutikk.

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Big data utfordrer forskningen/