Hopp til innhold

Meny

Formidling

 1. Eit vatnskilje for reproduserbar forsking?

  Eit vatnskilje for reproduserbar forsking? Dei siste åra har kritiske gjennomgangar vist at det ofte er umogeleg å reprodusere sentrale studier, til dømes innanfor kreftforsking. APPE The Association for Practical and Professional

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Eit vatnskilje for reproduserbar forsking?/

 2. Etikk handler om personlig integritet

  Etikk handler om personlig integritet Sam Gannon var deltaker på workshopen: Promoting Research Integrity – for Research Faculty and Adminstrators. APPE The Association for Practical and Professional Ethics (APPE) er en internasjonal

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Etikk handler om personlig integritet/

 3. Bokomtale: Ethics and Science – An introduction

  Bokomtale: Ethics and Science – An introduction Boka gjør et fint grep ved bruk av casestudier til etisk refleksjon og fordypning. Hovedemner er etikk og vitenskap sett i relasjon til forskersamfunnet og samfunnet for øvrig. Boken Ethics

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Bokomtale: Ethics and Science – An introduction/

 4. Tid for god bok

  Tid for god bok Høsttid er årstid for innetid. da velger mange å sette seg i godstolen med bok og kanskje en kopp kaffe. Er man heldig, har man også peis med bjerkeved og sprakende ild. Bøker om forskning - krim eller fag

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Tid for god bok/

 5. Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave

  Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave Dette er tredje utgave av en lærebok som utkom første gang i 2000, skrevet av tre sentral personer i det medisinsk-etiske miljøet i Norge. Tekst: Bjørn

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Ruyter, Førde og Solbakk: Medisinsk og helsefaglig etikk, 3. utgave /

 6. 41. Formidling som faglig oppgave

  41. Formidling som faglig oppgave Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sørge for å formidle vitenskapelig kunnskap til et bredere publikum utenfor forskningsmiljøet. Forskningsformidling er å kommunisere vitenskapelige

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/41. Formidling som faglig oppgave/

 7. Forskningsetikk på film

  Forskningsetikk på film Hvem kunne tro at det er mulig å vise tema som bias, fusk, miljøkatastrofe pga. forskning, etiske dilemma, etiske valg - for å nevne noe - på film? Om filmen: Dear Scientists Filmen henvender seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-2/Forskningsetikk på film/

 8. How Professors Think

  How Professors Think How Professors Think. Inside the Curious World of Academic Judgment Forfatter: Michèle Lamont 2009, Harvard University Press, Cambridge, MA. Antall sider: 330 Michèle Lamont er professor i sosiologi ved Harvard

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/How Professors Think/

 9. Formidling av forskning

  Formidling av forskning NRK sender igjen programmet Folkeopplysningen, som tar opp utbredte myter, misforståelser og navigering i meningsmangfoldet. Programmet synliggjør et behov for mer og bedre informasjon fra dem som har kunnskapen,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-3/Formidling av forskning/

 10. Kommunikasjon og mediene

  Kommunikasjon og mediene Hvordan bør forskere forholde seg til en større offentlighet enn forskningsfellesskapet? En god begynnelse kan være å erstatte begrepet ”formidling” med ”kommunikasjon”. Det handler om å kunne se

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Kommunikasjon og mediene/

 11. Vil endre insentivstrukturen

  Vil endre insentivstrukturen Det er noe grunnleggende galt med dagens forskningssystem, hevder Elizabeth Iorns, som står bak The Reproducibility Initiative. Hun mener nøkkelen til bedre forskning er systemer for å belønne reproduserbare

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Vil endre insentivstrukturen/

 12. Mer følelser i museene utfordrer etikken

  Mer følelser i museene utfordrer etikken Norske museer skal fjerne seg fra de støvete glassmontrene og heller fortelle historier som berører publikum. – Dette kan være etisk utfordrende, mener kurator Kathrin Pabst. Det er slutt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Mer følelser i museene utfordrer etikken/

 13. 45. Formidling og etterrettelighet

  45. Formidling og etterrettelighet Kravet om etterrettelighet er like strengt ved forskningsformidling som ved forskningspublisering. Vi kan ikke forvente at mottakeren av populærvitenskapelige framstillinger skal kunne etterprøve påstander

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/45. Formidling og etterrettelighet/

 14. Forskningsformidling

  Fordi forskning fyller ulike funksjoner, og siden forskeren også har et allment samfunnsansvar, bør formidling av forskning og deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter rutinemessig være en del av forskningsvirksomheten.  Institusjonene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsformidling/